SDP
Koillismaalta kaksi demaria menossa läpi: "katsotaanhan loppuun asti"

Koil­lis­maal­ta kaksi demaria menossa läpi: "kat­so­taan­han loppuun asti"

23.01.2022 21:44
Tilaajille
Hokkanen jatkaa työväenyhdistyksen johdossa, Käkelä piirihallitukseen

Hok­ka­nen jatkaa työ­väen­yh­dis­tyk­sen joh­dos­sa, Käkelä pii­ri­hal­li­tuk­seen

15.12.2021 04:00
Tilaajille
Kokoomuksen, perussuomalaisten, vihdreiden ja demareiden teknisen vaaliliiton esitys valtuustolle julki – katso lista

Ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten, vihd­rei­den ja de­ma­rei­den tek­ni­sen vaa­li­lii­ton esitys val­tuus­tol­le julki – katso lista

09.08.2021 10:25 3
Tilaajille
Loput neljä puoluetta tekniseen vaaliliittoon Kuusamossa – sopimus paikkojen jakamisesta tehtiin maanantaina

Loput neljä puo­luet­ta tek­ni­seen vaa­li­liit­toon Kuu­sa­mos­sa – sopimus paik­ko­jen ja­ka­mi­ses­ta tehtiin maa­nan­tai­na

21.06.2021 23:10
Tilaajille
Vaalianalyysi: Keskusta on suurin kaikissa Koillismaan kunnissa, mutta eri tilanteissa – päättyykö perussuomalaisten paitsio?

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta on suurin kai­kis­sa Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta eri ti­lan­teis­sa – päät­tyy­kö pe­rus­suo­ma­lais­ten pait­sio?

16.06.2021 08:17 1
Tilaajille
Katso tunnelmia SDP:n vaalivalvojaisista

Katso tun­nel­mia SDP:n vaa­li­val­vo­jai­sis­ta

13.06.2021 21:30
Tilaajille
SDP piti kaksi valtuustopaikkaansa – Päivi Käkelä ohitti Rauno Hemmilän viime hetkellä kolmella äänellä, Inka Hokkanen jatkaa

SDP piti kaksi val­tuus­to­paik­kaan­sa – Päivi Käkelä ohitti Rauno Hem­mi­län viime het­kel­lä kol­mel­la ää­nel­lä, Inka Hok­ka­nen jatkaa

13.06.2021 22:32
Tilaajille
Pääministeripuolue pienpuolueena Kuusamossa ja Posiolla, Taivalkoskella toiseksi suurimpana – "Sosiaalidemokraateissa olemme vähemmistöjen ja heikoimpien puolella"

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue pien­puo­luee­na Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la, Tai­val­kos­kel­la toi­sek­si suu­rim­pa­na – "So­siaa­li­de­mok­raa­teis­sa olemme vä­hem­mis­tö­jen ja hei­koim­pien puo­lel­la"

20.05.2021 17:00
Tilaajille
Kuusamossa on aito pula nuorista ehdokkaista "puolueissa, joita nuoret katsoisivat voivansa äänestää" – Mutta mitä puolueet tarjoavat ratkaisuksi?

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Kun Leena Mustonen valittiin ensi kertaa valtuustoon, hän "syytti" siitä miestään

Kun Leena Mus­to­nen va­lit­tiin ensi kertaa val­tuus­toon, hän "syyt­ti" siitä mies­tään

27.08.2020 14:51
Tilaajille
Leena Mustonen SDP:n kunniajäseneksi - Inka Hokkanen puoluevaltuustoon

Leena Mus­to­nen SDP:n kun­nia­jä­se­nek­si - Inka Hok­ka­nen puo­lue­val­tuus­toon

24.08.2020 17:14
Tilaajille
Oululainen kaupunginvaltuutettu Sari Halonen erotettu syyskuun loppuun – Halonen ohittaa kysymyksen anteeksipyynnöstä mutta hyväksyy erottamispäätöksen: "Sain mitä ansaitsinkin"

Ou­lu­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sari Halonen ero­tet­tu syys­kuun loppuun – Halonen ohittaa ky­sy­myk­sen an­teek­si­pyyn­nös­tä mutta hy­väk­syy erot­ta­mis­pää­tök­sen: "Sain mitä an­sait­sin­kin"

20.04.2020 08:49
Oulun demarien ryh­män­joh­ta­ja: Valtuutettu Sari Halosen some-kirjoitukset kuusamolaisten ryhmässä eivät ole "millään tavalla SDP:n arvojen mukaisia" – ryhmä koolle asian vuoksi

Oulun de­ma­rien ryh­män­joh­ta­ja: Val­tuu­tet­tu Sari Halosen so­me-kir­joi­tuk­set kuu­sa­mo­lais­ten ryh­mäs­sä eivät ole "mil­lään tavalla SDP:n arvojen mu­kai­sia" – ryhmä koolle asian vuoksi

19.04.2020 13:20
Kuusamon demarit haluaa selkokieliset kierrätysohjeet - pakkauksiin koodien tilalle kierrätysohje

Kuu­sa­mon demarit haluaa sel­ko­kie­li­set kier­rä­tys­oh­jeet - pak­kauk­siin koodien tilalle kier­rä­tys­oh­je

21.01.2020 11:11
SDP:n Oulun piiri vahvisti eduskuntavaali-ehdokkaita – Kuusamolainen Inka Hokkanen mukana

SDP:n Oulun piiri vah­vis­ti edus­kun­ta­vaa­li-eh­dok­kai­ta – Kuu­sa­mo­lai­nen Inka Hok­ka­nen mukana

12.11.2018 20:01
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Onko Rinne unoh­ta­nut Poh­jois-Suo­men? Me­kaa­ni­sel­la met­sä­teol­li­suu­del­la on suuri mer­ki­tys esi­mer­kik­si Koil­lis­maal­la

08.11.2018 20:00
Lukijalta: Koillismaan demarit isolla kirkolla
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maan demarit isolla kir­kol­la

04.05.2018 12:00

Heli Hietala jatkaa de­ma­rien joh­dos­sa

15.11.2017 19:00

Tup­pu­rai­nen Kuu­sa­mos­sa: Ka­las­tus­mak­su-ko­ro­tuk­sil­le ei ole pe­rus­tei­ta

12.11.2017 10:00
Kuusamosta suora tuki Tuppuraiselle – neljä SDP-vaikuttajaa kommentoi puheenjohtajapeliä

Kuu­sa­mos­ta suora tuki Tup­pu­rai­sel­le – neljä SDP-vai­kut­ta­jaa kom­men­toi pu­heen­joh­ta­ja­pe­liä

05.01.2017 12:00