Lentopallo: Naisten lii­ga­kau­si alkaa – Joko Pölkky Kuusamo nos­te­lee kannua?

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

SDP

Ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten, vihd­rei­den ja de­ma­rei­den tek­ni­sen vaa­li­lii­ton esitys val­tuus­tol­le julki – katso lista

09.08.2021 10:25 3
Tilaajille

Loput neljä puo­luet­ta tek­ni­seen vaa­li­liit­toon Kuu­sa­mos­sa – sopimus paik­ko­jen ja­ka­mi­ses­ta tehtiin maa­nan­tai­na

21.06.2021 23:10
Tilaajille

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta on suurin kai­kis­sa Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta eri ti­lan­teis­sa – päät­tyy­kö pe­rus­suo­ma­lais­ten pait­sio?

16.06.2021 08:17 1
Tilaajille
Katso tunnelmia SDP:n vaalivalvojaisista

Katso tun­nel­mia SDP:n vaa­li­val­vo­jai­sis­ta

13.06.2021 21:30
Tilaajille

SDP piti kaksi val­tuus­to­paik­kaan­sa – Päivi Käkelä ohitti Rauno Hem­mi­län viime het­kel­lä kol­mel­la ää­nel­lä, Inka Hok­ka­nen jatkaa

13.06.2021 22:32
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue pien­puo­luee­na Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la, Tai­val­kos­kel­la toi­sek­si suu­rim­pa­na – "So­siaa­li­de­mok­raa­teis­sa olemme vä­hem­mis­tö­jen ja hei­koim­pien puo­lel­la"

20.05.2021 17:00
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00
Tilaajille

Kun Leena Mus­to­nen va­lit­tiin ensi kertaa val­tuus­toon, hän "syyt­ti" siitä mies­tään

27.08.2020 14:51
Tilaajille

Leena Mus­to­nen SDP:n kun­nia­jä­se­nek­si - Inka Hok­ka­nen puo­lue­val­tuus­toon

24.08.2020 17:14
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sari Halonen ero­tet­tu syys­kuun loppuun – Halonen ohittaa ky­sy­myk­sen an­teek­si­pyyn­nös­tä mutta hy­väk­syy erot­ta­mis­pää­tök­sen: "Sain mitä an­sait­sin­kin"

20.04.2020 08:49

Oulun de­ma­rien ryh­män­joh­ta­ja: Val­tuu­tet­tu Sari Halosen so­me-kir­joi­tuk­set kuu­sa­mo­lais­ten ryh­mäs­sä eivät ole "mil­lään tavalla SDP:n arvojen mu­kai­sia" – ryhmä koolle asian vuoksi

19.04.2020 13:20

Kuu­sa­mon demarit haluaa sel­ko­kie­li­set kier­rä­tys­oh­jeet - pak­kauk­siin koodien tilalle kier­rä­tys­oh­je

21.01.2020 11:11

SDP:n Oulun piiri vah­vis­ti edus­kun­ta­vaa­li-eh­dok­kai­ta – Kuu­sa­mo­lai­nen Inka Hok­ka­nen mukana

12.11.2018 20:01
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Onko Rinne unoh­ta­nut Poh­jois-Suo­men? Me­kaa­ni­sel­la met­sä­teol­li­suu­del­la on suuri mer­ki­tys esi­mer­kik­si Koil­lis­maal­la

08.11.2018 20:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maan demarit isolla kir­kol­la

04.05.2018 12:00

Heli Hietala jatkaa de­ma­rien joh­dos­sa

15.11.2017 19:00

Tup­pu­rai­nen Kuu­sa­mos­sa: Ka­las­tus­mak­su-ko­ro­tuk­sil­le ei ole pe­rus­tei­ta

12.11.2017 10:00

Kuu­sa­mos­ta suora tuki Tup­pu­rai­sel­le – neljä SDP-vai­kut­ta­jaa kom­men­toi pu­heen­joh­ta­ja­pe­liä

05.01.2017 12:00