Juuri nyt: Posion käyt­töön ottama va­lio­kun­ta­mal­li li­sän­nyt avoi­muut­ta ja yh­teis­työ­tä – Kun­nan­joh­ta­ja: "Pää­tök­siin si­tou­du­taan po­ru­kal­la, tämä on de­mo­kra­tiaa par­haim­mil­laan"

Joko luit: Kun Antero Ve­te­läi­sen, 91, penkki va­ras­tet­tiin, ei mies jäänyt pyö­rit­te­le­mään peu­ka­loi­taan har­mis­tuk­sis­saan – hän teki tilalle kaksi uutta

Päätoimittajalta: Oma­pe­räi­syy­den ko­ros­ta­mi­nen on pienten kylien elin­eh­to – kyl­lä­hän sinäkin tiedät Puo­lan­gan pes­si­mis­min tai Sii­ka­lat­van sie­me­net?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

SDP
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiitos Sanna Ma­ri­nil­le toi­sel­ta la­ma-ajan lap­sel­ta

08.04.2023 04:00 2
Tilaajille
SDP:n Inka Hokkaselle Kuusamon toiseksi eniten ääniä, mutta ei edustajapaikkaa - fiilikset silti erittäin hyvät: "Henkilökohtaisesti toivottu tulos Kuusamosta ja Taivalkoskelta"

SDP:n Inka Hok­ka­sel­le Kuu­sa­mon toi­sek­si eniten ääniä, mutta ei edus­ta­ja­paik­kaa - fii­lik­set silti erit­täin hyvät: "Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti toi­vot­tu tulos Kuu­sa­mos­ta ja Tai­val­kos­kel­ta"

02.04.2023 22:19 2
Tilaajille
Melkein puolet keskustan äänistä Kuusamossa valuu muille kuin paikalliselle ehdokkaalle, perussuomalaisilla pitovoima selvästi huonoin

Melkein puolet kes­kus­tan äänistä Kuu­sa­mos­sa valuu muille kuin pai­kal­li­sel­le eh­dok­kaal­le, pe­rus­suo­ma­lai­sil­la pi­to­voi­ma sel­väs­ti huonoin

02.04.2023 22:47 1
Tilaajille
Kuusamossa keskustan ääniosuus romahti, Heikkilä suosituin muttei nouse eduskuntaan – Taivalkoskella äänestettiin Olga Oinas-Panumaa, varakansanedustajaksi nouseva Riipi Posiolla vasta kolmas

Kuu­sa­mos­sa kes­kus­tan ää­ni­osuus ro­mah­ti, Heik­ki­lä suo­si­tuin muttei nouse edus­kun­taan – Tai­val­kos­kel­la ää­nes­tet­tiin Olga Oi­nas-Pa­nu­maa, va­ra­kan­san­edus­ta­jak­si nouseva Riipi Po­siol­la vasta kolmas

03.04.2023 00:35 4
Tilaajille
"Moni pieni paikkakunta teki virheen, kun menivät yksityistämään palveluja" – Posiolainen eduskuntavaaliehdokas Sari Honkanen (sd) haluaa pitää pohjoisen esillä ja veronkorotukset maltillisina

"Moni pieni paik­ka­kun­ta teki vir­heen, kun menivät yk­si­tyis­tä­mään pal­ve­lu­ja" – Po­sio­lai­nen edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Sari Hon­ka­nen (sd) haluaa pitää poh­joi­sen esillä ja ve­ron­ko­ro­tuk­set mal­til­li­si­na

13.03.2023 11:00
Tilaajille
"Suomi tarvitsee mielenterveysstrategian" – kuusamolainen Inka Hokkanen (sd.) mielii mieli edellä asioita edistämään

"Suomi tar­vit­see mie­len­ter­veysst­ra­te­gian" – kuu­sa­mo­lai­nen Inka Hok­ka­nen (sd.) mielii mieli edellä asioita edis­tä­mään

06.03.2023 11:00
Tilaajille
Sosiaalidemokraatit sai ehdokaslistan täyteen Lapissa – Sari Honkanen ehdolla Posiolta

So­siaa­li­de­mo­kraa­tit sai eh­do­kas­lis­tan täyteen Lapissa – Sari Hon­ka­nen ehdolla Po­siol­ta

13.01.2023 13:35
Tilaajille
Eduskunnasta: Politiikan ilot ja kirot – Pääministeri Sanna Marin on nyt uransa kovimmassa paikassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Po­li­tii­kan ilot ja kirot – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin on nyt uransa ko­vim­mas­sa pai­kas­sa

27.08.2022 04:00
Tilaajille
Koillismaalta kaksi demaria menossa läpi: "katsotaanhan loppuun asti"

Koil­lis­maal­ta kaksi demaria menossa läpi: "kat­so­taan­han loppuun asti"

23.01.2022 21:44
Tilaajille
Hokkanen jatkaa työväenyhdistyksen johdossa, Käkelä piirihallitukseen

Hok­ka­nen jatkaa työ­väen­yh­dis­tyk­sen joh­dos­sa, Käkelä pii­ri­hal­li­tuk­seen

15.12.2021 04:00
Tilaajille
Kokoomuksen, perussuomalaisten, vihdreiden ja demareiden teknisen vaaliliiton esitys valtuustolle julki – katso lista

Ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten, vihd­rei­den ja de­ma­rei­den tek­ni­sen vaa­li­lii­ton esitys val­tuus­tol­le julki – katso lista

09.08.2021 10:25 3
Tilaajille
Loput neljä puoluetta tekniseen vaaliliittoon Kuusamossa – sopimus paikkojen jakamisesta tehtiin maanantaina

Loput neljä puo­luet­ta tek­ni­seen vaa­li­liit­toon Kuu­sa­mos­sa – sopimus paik­ko­jen ja­ka­mi­ses­ta tehtiin maa­nan­tai­na

21.06.2021 23:10
Tilaajille
Vaalianalyysi: Keskusta on suurin kaikissa Koillismaan kunnissa, mutta eri tilanteissa – päättyykö perussuomalaisten paitsio?

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta on suurin kai­kis­sa Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta eri ti­lan­teis­sa – päät­tyy­kö pe­rus­suo­ma­lais­ten pait­sio?

16.06.2021 08:17 1
Tilaajille
Katso tunnelmia SDP:n vaalivalvojaisista

Katso tun­nel­mia SDP:n vaa­li­val­vo­jai­sis­ta

13.06.2021 21:30
Tilaajille
SDP piti kaksi valtuustopaikkaansa – Päivi Käkelä ohitti Rauno Hemmilän viime hetkellä kolmella äänellä, Inka Hokkanen jatkaa

SDP piti kaksi val­tuus­to­paik­kaan­sa – Päivi Käkelä ohitti Rauno Hem­mi­län viime het­kel­lä kol­mel­la ää­nel­lä, Inka Hok­ka­nen jatkaa

13.06.2021 22:32
Tilaajille
Pääministeripuolue pienpuolueena Kuusamossa ja Posiolla, Taivalkoskella toiseksi suurimpana – "Sosiaalidemokraateissa olemme vähemmistöjen ja heikoimpien puolella"

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue pien­puo­luee­na Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la, Tai­val­kos­kel­la toi­sek­si suu­rim­pa­na – "So­siaa­li­de­mok­raa­teis­sa olemme vä­hem­mis­tö­jen ja hei­koim­pien puo­lel­la"

20.05.2021 17:00
Tilaajille
Kuusamossa on aito pula nuorista ehdokkaista "puolueissa, joita nuoret katsoisivat voivansa äänestää" – Mutta mitä puolueet tarjoavat ratkaisuksi?

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Kun Leena Mustonen valittiin ensi kertaa valtuustoon, hän "syytti" siitä miestään

Kun Leena Mus­to­nen va­lit­tiin ensi kertaa val­tuus­toon, hän "syyt­ti" siitä mies­tään

27.08.2020 14:51
Tilaajille
Leena Mustonen SDP:n kunniajäseneksi - Inka Hokkanen puoluevaltuustoon

Leena Mus­to­nen SDP:n kun­nia­jä­se­nek­si - Inka Hok­ka­nen puo­lue­val­tuus­toon

24.08.2020 17:14
Tilaajille
Oululainen kaupunginvaltuutettu Sari Halonen erotettu syyskuun loppuun – Halonen ohittaa kysymyksen anteeksipyynnöstä mutta hyväksyy erottamispäätöksen: "Sain mitä ansaitsinkin"

Ou­lu­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sari Halonen ero­tet­tu syys­kuun loppuun – Halonen ohittaa ky­sy­myk­sen an­teek­si­pyyn­nös­tä mutta hy­väk­syy erot­ta­mis­pää­tök­sen: "Sain mitä an­sait­sin­kin"

20.04.2020 08:49