Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

aluevaalit
Turo Vääräniemen kolumni: Mihin sote-rahat ovat hävinneet?
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Mihin sote-ra­hat ovat hä­vin­neet?

18.10.2022 10:10 1
Tilaajille
Pauli Saapungin kirjoitus: Elämäntyöni tuhoutui hyökkäyksen alettua – tässä neljä asiaa, joista löydän toivoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pauli Saa­pun­gin kir­joi­tus: Elä­män­työ­ni tu­hou­tui hyök­käyk­sen alettua – tässä neljä asiaa, joista löydän toivoa

07.03.2022 04:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus: Seuraavissa aluevaaleissa pienet puolueet ja kunnat tietävät, miten ehdokkaan saa läpi – ja ettei kannata tehdä niin kuin nyt tehtiin Posiolla
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Seu­raa­vis­sa alue­vaa­leis­sa pienet puo­lueet ja kunnat tie­tä­vät, miten eh­dok­kaan saa läpi – ja ettei kannata tehdä niin kuin nyt tehtiin Po­siol­la

26.01.2022 04:00
Tilaajille
Koillismaalta kaksi demaria menossa läpi: "katsotaanhan loppuun asti"

Koil­lis­maal­ta kaksi demaria menossa läpi: "kat­so­taan­han loppuun asti"

23.01.2022 21:44
Tilaajille
" Tilanne on aika kutkuttava" – Kuusamon kokoomuksen vaalivalvojaisissa jännätään, sillä Tuula Mustonen on menossa läpi

" Tilanne on aika kut­kut­ta­va" – Kuu­sa­mon ko­koo­muk­sen vaa­li­val­vo­jai­sis­sa jän­nä­tään, sillä Tuula Mus­to­nen on menossa läpi

23.01.2022 21:35
Tilaajille
Juho, 18, kävi ensi kertaa kopissa: "aika lyhyt kokemus" – aluevaalien varsinaisena vaalipäivänä Kuusamotalolle virtasi äänestäjiä tasaisen rauhalliseen tahtiin

Juho, 18, kävi ensi kertaa ko­pis­sa: "aika lyhyt ko­ke­mus" – alue­vaa­lien var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä Kuu­sa­mo­ta­lol­le virtasi ää­nes­tä­jiä ta­sai­sen rau­hal­li­seen tahtiin

23.01.2022 16:21
Tilaajille
Tällaisiin hallintohimmeleihin aluevaaleissa annettu ääni johtaa – "Neuvottelukunnilla olisi alueille paremmat tuntosarvet, kun niissä olisi maallikkoedustajiakin"

Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

20.01.2022 04:00 4
Tilaajille
Kuusamossa reilut 3000 kävi äänestämässä ennakkoon aluevaaleissa – Posiolla äänestettiin Koillismaan vilkkaimmin ennakkoon

Kuu­sa­mos­sa reilut 3000 kävi ää­nes­tä­mäs­sä en­nak­koon alue­vaa­leis­sa – Po­siol­la ää­nes­tet­tiin Koil­lis­maan vilk­kaim­min en­nak­koon

19.01.2022 12:45
Tilaajille
Huolena sote-palveluiden pysyvyys – "Tällä iällä julkisista palveluista henkilökohtaisesti tärkeimpänä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut"

Huolena sote-pal­ve­lui­den py­sy­vyys – "Tällä iällä jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tär­keim­pä­nä ovat so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut"

12.01.2022 04:00
Tilaajille
Millaisia seikkoja äänestäjän on hyvä tietää aluevaaleista? – Keräsimme tietopaketin, lue ne tästä

Mil­lai­sia seik­ko­ja ää­nes­tä­jän on hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? – Ke­rä­sim­me tie­to­pa­ke­tin, lue ne tästä

12.01.2022 10:13
Lukijalta: Sote-uudistus: kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tus: kohti ta­sa-ar­voa ja yh­den­ver­tai­suut­ta

11.01.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Näitä asioita haluan ajaa aluevaltuustossa – maakuntaveroa en pidä kannatettavana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näitä asioita haluan ajaa alue­val­tuus­tos­sa – maa­kun­ta­ve­roa en pidä kan­na­tet­ta­va­na

11.01.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jukka Kihlman kir­joit­taa: va­lin­ta­ni on Hemmo Heis­ka­nen

28.12.2021 04:00
Tilaajille
Joonas Keskitalo ja Heli Hietala ovat Taivalkosken demarien aluevaaliehdokkaat

Joonas Kes­ki­ta­lo ja Heli Hietala ovat Tai­val­kos­ken de­ma­rien alue­vaa­li­eh­dok­kaat

09.12.2021 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Miksi tammikuun aluevaalit ovat poikkeuksellisen tärkeät?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi tam­mi­kuun alue­vaa­lit ovat poik­keuk­sel­li­sen tär­keät?

09.11.2021 15:19
Tilaajille
Kuusamon Perussuomalaiset ry:n hallituksen kokous esittää Tero Kokkoa Perussuomalaisten aluevaaliehdokkaaksi Kuusamosta – Tarja Leinonen-Viinikkaa esitettiin Pohjois-Pohjanmaan piirin hallitukseen varalle

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lai­set ry:n hal­li­tuk­sen kokous esittää Tero Kokkoa Pe­rus­suo­ma­lais­ten alue­vaa­li­eh­dok­kaak­si Kuu­sa­mos­ta – Tarja Lei­no­nen-Vii­nik­kaa esi­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan piirin hal­li­tuk­seen varalle

02.08.2021 08:53
Tilaajille