Tilaajille

Kuu­sa­mon Juo­ma­suo Eu­roo­pan suu­rim­pia esiin­ty­miä – ko­bolt­tia alueel­la 16.500 tonnia

Toimitusjohtaja Thomas Hoyer: "Emme kiirehdi kohti kaivostoiminnan aloittamista, toiminnan pääpaino on edelleen alueen malmipotentiaalin tutkimisessa."

Kuusamo
Perusolettamamme oli, että Juomasuon esiintymät ovat poikkeuksellisen lupaavia ja aikaisempi tutkimustyö varsinkin koboltin osalta oli ollut puutteellista, kertoo toimitusjohtaja Thomas Hoyer.
Perusolettamamme oli, että Juomasuon esiintymät ovat poikkeuksellisen lupaavia ja aikaisempi tutkimustyö varsinkin koboltin osalta oli ollut puutteellista, kertoo toimitusjohtaja Thomas Hoyer.
Kuva: Jussi Leinonen

Kuusamon Juomasuon kobolttiesiintymä on varantotietojen mukaan Euroopan neljänneksi suurin esiintymä. Juomasuon kaivospiirin esiintymät sisältävät yhteensä 16.490 tonnia kobolttia, mikä on 43 prosenttia enemmän kuin vertailukelpoinen määrä vuoden 2014 varantoarviossa, kertoo Latitude 66 Cobalt julkistamassaan varantoarviossa.

Varantoarvio perustuu Juomasuon kaivospiirillä aiemmin toimineiden yhtiöiden kairaamien kairasydänten uudelleenanalysointiin, Latitude 66 Cobaltin tekemien kairausten tuloksiin sekä geologisten tutkimusten pohjalta tehtyyn esiintymän rakenteen uudelleenmallinnukseen.