Koboltti

La­ti­tu­de 66 Cobalt kerää maa­pe­rä­näyt­tei­tä Lapissa kesän aikana – Tut­ki­mus­työn pe­rus­teel­la yhtiö tekee pää­tök­siä mah­dol­li­ses­ti haet­ta­vis­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

15.06.2021 08:51
Tilaajille

He­li­kop­te­rit nou­se­vat mal­min­et­sin­nän avuksi Koil­lis­maal­la­kin – "Va­rau­sa­lueen asuk­kaat saavat huo­mat­ta­vas­ti ny­kyis­tä no­peam­min tietoa siitä, missä mal­mi­po­ten­tiaa­lia on ja missä sitä ei ole"

10.06.2021 11:44
Tilaajille

La­ti­tu­de tutkii maas­tos­sa ensi kesänä – Pu­das­jär­vel­lä yksi yhtiötä kiin­nos­ta­vis­ta koh­teis­ta

25.03.2021 08:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko ko­bol­tin si­jain­ti ni­men­omaan meidän maa­pe­räs­säm­me on­gel­ma?

24.03.2021 18:24 1
Tilaajille

Ko­bolt­tia enemmän kuin en­nak­koon ar­vioi­tiin – Val­mis­tu­nut va­ran­to­ar­vio sai Thomas Hoyerin ilah­tu­maan: "Kai­vok­ses­ta pää­tök­siä vasta kun jat­ko­tut­ki­muk­set val­mis­tu­vat"

18.03.2021 04:00 5
Tilaajille

Kuu­sa­mon Juo­ma­suo Eu­roo­pan suu­rim­pia esiin­ty­miä – ko­bolt­tia alueel­la 16.500 tonnia

17.03.2021 13:30 3
Tilaajille

Kai­ra­sy­dän­ten siirto Ou­to­kum­mus­ta Po­siol­le aloi­tet­tiin – La­ti­tu­de 66 Cobalt Oy aloit­taa Souk­ka­vaa­ras­sa kä­sit­te­le­mään, ana­ly­soi­maan ja va­ras­toi­maan geo­lo­gi­seen tut­ki­muk­seen liit­ty­viä kai­ra­sy­dä­miä

19.04.2020 04:00
Tilaajille

La­ti­tu­de 66 jätti Tu­ke­sil­le mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen Posion Maanin­ka­vaa­ras­sa

26.03.2020 16:26
Tilaajille

La­ti­tu­de jätti mal­min­et­sin­tä­ha­ke­muk­sen Haa­ra­kum­mun alueel­ta – kai­raus­tut­ki­muk­set alkavat Maanin­ka­vaa­ras­sa huh­ti­kuus­sa

29.02.2020 09:14

Ylen MOT-oh­jel­mas­sa tänä iltana pu­hu­taan Kuu­sa­mon Juo­ma­suon kai­vos­hank­kees­ta:

10.02.2020 14:55
Tilaajille

Vä­hin­tään 15 rekkaa kul­jet­taa kai­ra­sy­dä­miä Po­siol­le - kai­vos­yh­tiö vuok­ra­si ovi­fir­man tyh­jäk­si jääneet tilat ja siirtää toi­min­tan­sa sinne

16.01.2020 05:00

Ope­raa­tio Ak­ku­mal­mi menee ar­kis­toi­hin ja maas­toon – La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin ta­voit­tee­na on 5700 ne­liö­ki­lo­met­rin tut­ki­mi­nen La­pis­sa, Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa.

09.01.2020 09:00

La­ti­tu­de 66 Cobalt kiertää näyt­teil­le­aset­ta­ja­na puo­lue­ko­kouk­sis­sa – yhtiö esittää nä­kö­kan­to­jaan kai­vos­lais­ta ja ak­ku­teol­li­suu­des­ta

08.06.2018 11:30

Yli puolet vas­tus­taa Juo­ma­suon kai­vos­ta: Po­siol­ta löytyy kan­na­tus­ta Maanin­ka­vaa­ran kai­vok­sel­le – ikä­ih­mi­set in­nok­kaim­pia

04.04.2018 09:55

1500 koil­lis­maa­lais­ta haas­ta­tel­laan Juo­ma­suon ja Maanin­ka­vaa­ran kai­vos­hank­keis­ta

14.03.2018 17:50

Puhtaan Kit­ka­joen ja luonnon puo­les­ta

18.02.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kaivos Kit­ka­joen ää­rel­le? – kysyy kai­vos­kar­toi­tuk­sia tehnyt

07.02.2018 16:00

"Ei minun pel­loil­le", sanoo Heikki Maa­nin­ka – KS-ky­se­ly pal­jas­taa, mitä mieltä Posion val­tuu­te­tut ovat Maanin­ka­vaa­ran kai­vok­ses­ta

26.01.2018 09:00

Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: Kiin­nos­taa, ha­lu­taan kuulla enemmän kai­vos­yh­tiöl­tä

09.01.2018 10:00

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­joh­ta­ja muis­tut­taa kaa­va­pää­tök­ses­tä: "Mat­kai­lun ydin­alueel­le ei haluta kai­vok­sia"

09.01.2018 10:00