Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt teki Kou­ver­vaa­ran uu­me­nis­ta lu­paa­van ko­bolt­ti­löy­dön – "Edessä on kui­ten­kin paljon työtä, jotta tut­ki­mus­koh­de saadaan mää­ri­tel­tyä esiin­ty­mäk­si ja mah­dol­li­ses­ti myö­hem­min ta­lou­del­li­ses­ti hyö­dyn­net­tä­väk­si mal­miok­si"

Latitude 66 Cobalt Oy.n kairauksessa saatiin kiinnostava näyte Kuusamon Kouvervaaran itäpäästä kartan punaisen täplän kohdalta. Paikka on Kitkajärvien ja Riisitunturin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajoilla. Yhtiöstä sanotaan, että malminetsinnästä ei aiheudu maisemallista haittaa, joten maisema-alueisiin liittyvät rajaukset eivät aseta esteitä tutkimustyölle.
Latitude 66 Cobalt Oy.n kairauksessa saatiin kiinnostava näyte Kuusamon Kouvervaaran itäpäästä kartan punaisen täplän kohdalta. Paikka on Kitkajärvien ja Riisitunturin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajoilla. Yhtiöstä sanotaan, että malminetsinnästä ei aiheudu maisemallista haittaa, joten maisema-alueisiin liittyvät rajaukset eivät aseta esteitä tutkimustyölle.

Latitude 66 Cobalt on tehnyt merkittävän kobolttilöydön Kuusamon Kouvervaaran alueelta kesän 2021 kairaustutkimuksissa. Yhtiö käyttää paikasta nimeä Ollinsuo, sillä se on yhtiön lainvoimaisella Ollinsuon malminetsintälupa-alueella.

Tähän saakka kiinnostavimmat koboltintutkimuskohteet yhtiöllä ovat olleet Kuusamon Juomasuon alueella ja Kuusamon-Posion rajalla Maaninkavaaran alueella.