Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei pidätä it­sel­lään toi­mi­val­taa kun­nal­lis- ja kiin­teis­tö­ve­ros­ta va­paut­ta­mi­ses­sa

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kuusamon kaupunki ei pidätä itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa aikavälillä 1. tammikuuta 2022 – 31. joulukuuta 2024 vireille tulevien hakemusten osalta.

Päätöstä perustellaan kaupunginhallituksen esityksessä seuraavasti: