Tilaajille

La­bo­ra­to­rio­pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja vaihtuu Po­siol­la, mutta näyt­teen­ot­to säilyy – työn­te­ki­jät Syn­la­bil­ta Co­ro­na­rian pal­ve­luk­seen

Laboratoriopalvelujen tuottaja Posion kunnan terveyskeskuksessa vaihtuu. Vajaat kolme vuotta työtä tehnyt vastannut Synlab on irtisanonut toukokuun lopusta lukien sopimuksensa, jonka mukaisesti se on tuottanut palvelut alihankintana Coronaria-ryhmittymälle.

Koronatestikontti Posion terveyskeskuksen takapihalla 28.4.2021. Laboratorion varsinaiset tilat ovat kontin kohdalla oikealla näkyvässä rakennuksen osassa.
Koronatestikontti Posion terveyskeskuksen takapihalla 28.4.2021. Laboratorion varsinaiset tilat ovat kontin kohdalla oikealla näkyvässä rakennuksen osassa.

Tilalle ovat tulossa Coronaria, jonka palvelukseen laboratorion työntekijät siirtyvät Synlabilta, sekä sen kanssa yhteistyössä NordLab, jonka aluelaboratorioon Rovaniemelle näytteet kuljetetaan analysoitaviksi. Laboratorionäytteiden otto siis Posiolla säilyy.