Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Toimittajalta: Mitä yh­teis­tä on Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­huil­la ja Man­ches­ter Ci­tyl­lä?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Coronaria
Tiedottaminen hoitoon pääsyn ajankohdasta on Posion terveyskeskuksessa ontunut, vaikka hoitotakuu toteutuu hyvin – "Voidaan pitää erinomaisena"

Tie­dot­ta­mi­nen hoitoon pääsyn ajan­koh­das­ta on Posion ter­veys­kes­kuk­ses­sa on­tu­nut, vaikka hoi­to­ta­kuu to­teu­tuu hyvin – "Voi­daan pitää eri­no­mai­se­na"

28.11.2022 17:00
Tilaajille
Coronarian Posion sote-palveluyksikköön uusi johtaja – Pasi Arola aloittaa joulukuussa

Co­ro­na­rian Posion sote-pal­ve­lu­yk­sik­köön uusi johtaja – Pasi Arola aloit­taa jou­lu­kuus­sa

14.11.2022 11:00
Tilaajille
Henna toteutti unelmansa ja muutti Posiolle – "Palasin lomareissultani Koillismaalta, ajoin Helsinkiin itku kurkussa miettien, kuinka mahtavaa olisi muuttaa pohjoiseen asumaan"

Henna to­teut­ti unel­man­sa ja muutti Po­siol­le – "Pa­la­sin lo­ma­reis­sul­ta­ni Koil­lis­maal­ta, ajoin Hel­sin­kiin itku kur­kus­sa miet­tien, kuinka mah­ta­vaa olisi muuttaa poh­joi­seen asu­maan"

10.11.2022 11:00 1
Tilaajille
"Meillä ei ole ollut puhetta sopimuksen muuttamisesta tai palvelujen karsimisesta" – Juha Peteri on Posion uusi hyvinvointijohtaja, jolle hallinto on intohimo

"Meillä ei ole ollut puhetta so­pi­muk­sen muut­ta­mi­ses­ta tai pal­ve­lu­jen kar­si­mi­ses­ta" – Juha Peteri on Posion uusi hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja, jolle hal­lin­to on in­to­hi­mo

02.10.2022 17:00
Tilaajille
Janne Liimatainen lopetti lyhyeen Posion johtavan lääkärin tehtävässä, Coronaria hakee seuraajaa  – "Joustava työ mahdollistaa sen, että aikaa todella jää vapaa-ajasta nauttimiseen"

Janne Lii­ma­tai­nen lopetti lyhyeen Posion joh­ta­van lää­kä­rin teh­tä­väs­sä, Co­ro­na­ria hakee seu­raa­jaa – "Jous­ta­va työ mah­dol­lis­taa sen, että aikaa todella jää va­paa-ajas­ta naut­ti­mi­seen"

20.07.2022 11:00 1
Tilaajille
Lääkäritilanne Koillismaalla vielä kohtuullinen – "Rekrytointiin vaikuttaa koko alueen vetovoimaisuus, eli miten itselle tärkeät elämän edellytykset täyttyvät"

Lää­kä­ri­ti­lan­ne Koil­lis­maal­la vielä koh­tuul­li­nen – "Rek­ry­toin­tiin vai­kut­taa koko alueen ve­to­voi­mai­suus, eli miten itselle tärkeät elämän edel­ly­tyk­set täyt­ty­vät"

10.02.2022 17:00
Tilaajille
Mysteerivierailijana koronan ei(?)-leviämispaikassa – tietosuoja suojaa yksiä, toiset olkoot sokkoina suojattomina tai noudattakoot suosituksia
Kolumni

Mys­tee­ri­vie­rai­li­ja­na koronan ei(?)-le­viä­mis­pai­kas­sa – tie­to­suo­ja suojaa yksiä, toiset olkoot sok­koi­na suo­jat­to­mi­na tai nou­dat­ta­koot suo­si­tuk­sia

22.11.2021 04:00
Tilaajille
Posiolla noin 30 henkilöä koronakaranteenissa – tartuntoja ja altistuneita on kolmesta ketjusta

Po­siol­la noin 30 hen­ki­löä ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­nei­ta on kol­mes­ta ket­jus­ta

18.11.2021 15:16
Posion terveyskeskukseen haetaan uutta johtavaa lääkäriä –  luvassa muun muassa kilpailukykyinen palkka toisin kuin sairaanhoitajille

Posion ter­veys­kes­kuk­seen haetaan uutta joh­ta­vaa lää­kä­riä – luvassa muun muassa kil­pai­lu­ky­kyi­nen palkka toisin kuin sai­raan­hoi­ta­jil­le

12.10.2021 04:00
Tilaajille
Posiolla perätään, tehtiinkö sote-ulkoistusta koskeva päätös oikein – "Pyydämme selvittämään, syyllistyivätkö eräät virkamiehet asian käsittelyssä virkavirheeseen"

Po­siol­la pe­rä­tään, teh­tiin­kö sote-ul­kois­tus­ta koskeva päätös oikein – "Pyy­däm­me sel­vit­tä­mään, syyl­lis­tyi­vät­kö eräät vir­ka­mie­het asian kä­sit­te­lys­sä vir­ka­vir­hee­seen"

11.10.2021 11:05 1
Tilaajille
Posiolla todetun koronatartunnan saaja ja altistuneet ovat kaikki ulkopaikkakuntalaisia – "Ketju ei liity millään tavalla marjanpoimijoihin"

Po­siol­la todetun ko­ro­na­tar­tun­nan saaja ja al­tis­tu­neet ovat kaikki ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia – "Ketju ei liity millään tavalla mar­jan­poi­mi­joi­hin"

22.07.2021 14:25
Sote-sopimus Posiolla sai jatkoa – Coronaria-ryhmittymän kanssa sopimusta jatketaan toukokuun 2028 loppuun asti

Sote-so­pi­mus Po­siol­la sai jatkoa – Co­ro­na­ria-ryh­mit­ty­män kanssa so­pi­mus­ta jat­ke­taan tou­ko­kuun 2028 loppuun asti

31.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Laboratoriopalvelujen tuottaja vaihtuu Posiolla, mutta näytteenotto säilyy – työntekijät Synlabilta Coronarian palvelukseen

La­bo­ra­to­rio­pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja vaihtuu Po­siol­la, mutta näyt­teen­ot­to säilyy – työn­te­ki­jät Syn­la­bil­ta Co­ro­na­rian pal­ve­luk­seen

03.05.2021 15:00
Tilaajille
"Syksyllä meillä on täydet terapiapalvelut tarjolla" – Kaksi fysioterapiayritystä löi hynttyyt yhteen ja tuli osaksi Coronariaa, uudet tilat saatiin juuri käyttöön

"Syk­syl­lä meillä on täydet te­ra­pia­pal­ve­lut tar­jol­la" – Kaksi fy­sio­te­ra­pia­yri­tys­tä löi hynt­tyyt yhteen ja tuli osaksi Co­ro­na­riaa, uudet tilat saatiin juuri käyt­töön

06.07.2020 04:00
Tilaajille
Hotkunrannassa alkaa uusi elämä - palveluasunnot ovat lähes valmiita

Hot­kun­ran­nas­sa alkaa uusi elämä - pal­ve­lu­asun­not ovat lähes val­mii­ta

25.05.2020 04:00
Tilaajille