Joko luit: Aino, 10, Kuu­sa­mos­ta lähtee Hel­sin­kiin lasten omiin "Linnan juh­liin"

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronatartunta
Siirtääkö positiivinen kotitesti rokotusta? – Kun rokotusohjeet muuttuivat, positiivisia kotitestejä ei enää lievissä oireissa varmenneta PCR:llä

Siir­tää­kö po­si­tii­vi­nen ko­ti­tes­ti ro­ko­tus­ta? – Kun ro­ko­tus­oh­jeet muut­tui­vat, po­si­tii­vi­sia ko­ti­tes­te­jä ei enää lie­vis­sä oi­reis­sa var­men­ne­ta PCR:llä

20.01.2022 11:00
Tilaajille
Kiekkoilijoiden Kalajoen reissu siirtyi – vastustajajoukkueessa tartunta

Kiek­koi­li­joi­den Ka­la­joen reissu siirtyi – vas­tus­ta­ja­jouk­kuees­sa tar­tun­ta

23.10.2021 12:05
Tilaajille
Kuusamossa sata karanteenissa tai eristyksessä – koronatartuntoja myös Mäkelän ja Rukan alakoulun puolella

Kuu­sa­mos­sa sata ka­ran­tee­nis­sa tai eris­tyk­ses­sä – ko­ro­na­tar­tun­to­ja myös Mäkelän ja Rukan ala­kou­lun puo­lel­la

25.08.2021 08:35
Posiolla todetun koronatartunnan saaja ja altistuneet ovat kaikki ulkopaikkakuntalaisia – "Ketju ei liity millään tavalla marjanpoimijoihin"

Po­siol­la todetun ko­ro­na­tar­tun­nan saaja ja al­tis­tu­neet ovat kaikki ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia – "Ketju ei liity millään tavalla mar­jan­poi­mi­joi­hin"

22.07.2021 14:25
Posiolla kirjoilla oleva sai koronatartunnan muualla – "Kyseessä on Posiolla kirjoilla oleva henkilö, joka on sairastunut ja eristetty muualla, mutta tilastoituu kotikuntaansa"

Po­siol­la kir­joil­la oleva sai ko­ro­na­tar­tun­nan muualla – "Ky­sees­sä on Po­siol­la kir­joil­la oleva hen­ki­lö, joka on sai­ras­tu­nut ja eris­tet­ty muual­la, mutta ti­las­toi­tuu ko­ti­kun­taan­sa"

18.06.2021 15:20
Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta koronatartuntaa – Rovaniemen Halfmoon-yökerhossa on voinut viikonloppuna altistua koronavirukselle, testiin hakeutumista suositellaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ro­va­nie­men Half­moon-yö­ker­hos­sa on voinut vii­kon­lop­pu­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, testiin ha­keu­tu­mis­ta suo­si­tel­laan

15.06.2021 15:09
Pölkky Kuusamo pelaa Mestaruusliigan loppuotteluissa  – pronssimitalit jakoon lauantaina, runkosarjan voittanut LP Kangasala jää nuolemaan näppejään

Pölkky Kuusamo pelaa Mes­ta­ruus­lii­gan lop­pu­ot­te­luis­sa – prons­si­mi­ta­lit jakoon lauan­tai­na, run­ko­sar­jan voit­ta­nut LP Kan­gas­ala jää nuo­le­maan näp­pe­jään

19.03.2021 16:24 1
Tilaajille
Kuusamossa 29 koronatapausta – Viimeisin positiivinen on todettu maanantaina, ei altistuneita

Kuu­sa­mos­sa 29 ko­ro­na­ta­paus­ta – Vii­mei­sin po­si­tii­vi­nen on todettu maa­nan­tai­na, ei al­tis­tu­nei­ta

09.03.2021 16:53 1
Pizzeria Ruka Kuusamossa suljettu toistaiseksi – Henkilökunnassa todettiin lauantaina koronan pikatestillä positiivinen koronatartunta

Piz­ze­ria Ruka Kuu­sa­mos­sa sul­jet­tu tois­tai­sek­si – Hen­ki­lö­kun­nas­sa to­det­tiin lauan­tai­na koronan pi­ka­tes­til­lä po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tar­tun­ta

27.02.2021 15:45 1
Tilaajille
Pizzeria Rukan ravintolassa 22.-26. helmikuuta asioineet on mahdollisesti altistuneet koronalle – vs. tartuntatautilääkäri: "Kyseisenä ajankohtana ravintolassa vierailleita pyydetään tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan oireiden ilmaantuessa koronatestiin terveyskeskukseen"

Piz­ze­ria Rukan ra­vin­to­las­sa 22.-26. hel­mi­kuu­ta asioi­neet on mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­neet ko­ro­nal­le – vs. tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: "Ky­sei­se­nä ajan­koh­ta­na ra­vin­to­las­sa vie­rail­lei­ta pyy­de­tään tark­kai­le­maan voin­tiaan ja ha­keu­tu­maan oi­rei­den il­maan­tues­sa ko­ro­na­tes­tiin ter­veys­kes­kuk­seen"

27.02.2021 15:56

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen potilas eris­tyk­siin – Po­siol­la en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ta­paus

20.12.2020 22:01
Iltalehti: Norjan hiihtovalmentajan toinen testi negatiivinen Ruka Nordicissa – koko joukkue ehdittiin asettaa karanteenin

Il­ta­leh­ti: Norjan hiih­to­val­men­ta­jan toinen testi ne­ga­tii­vi­nen Ruka Nor­di­cis­sa – koko joukkue eh­dit­tiin asettaa ka­ran­tee­nin

26.11.2020 13:33 1
Tilaajille