Tilaajille

Laila Kin­nu­ses­ta mu­siik­ki­näy­tel­mä – Kos­ket­ta­va ilot­te­lu tar­joi­lee nä­kö­ala­pai­kan aikansa ra­kas­te­tuim­man ja lah­jak­kaim­man nais­lau­la­jan elämän hie­noim­piin hetkiin niin est­ra­dil­la kuin ar­jes­sa­kin

Iskelmälaulaja Laila Kinnusen kuolemasta on 20 vuotta. Nyt hänestä on valmistunut musiikkinäytelmä, jossa Kinnusen Milana-tytär on äitinsa roolissa.
Iskelmälaulaja Laila Kinnusen kuolemasta on 20 vuotta. Nyt hänestä on valmistunut musiikkinäytelmä, jossa Kinnusen Milana-tytär on äitinsa roolissa.

Iskelmälaulaja Laila Kinnusen kuolemasta on 20 vuotta. Nyt hänestä on valmistunut musiikkinäytelmä, jossa Kinnusen Milana-tytär on äitinsä roolissa.

– Koskettava ilottelu tarjoilee näköalapaikan aikansa rakastetuimman ja lahjakkaimman naislaulajan elämän hienoimpiin hetkiin niin estradilla kuin arjessakin. Tarinan punainen lanka raottaa verhoja uudella ennennäkemättömällä tavalla, antaen kosketuspintaa Lailan äitisuhteelle, rakkaudelle, menestykselle sekä myös menetyksille. Lailaa näyttelee hänen tyttärensä Milana, joka rohkeasti antautuu ammattimaisesti rooliinsa, tiedotteessa sanotaan.