Joko luit: Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kuusamotalo
Viimeisin 24 tuntia
”Olin jo lapsena kiinnostunut siitä, että ihminen osaa laulaa oikeasti, eikä vain honota nenään ja huokaile” –  tenori Jyrki Anttila perää laulajilta äänialan kehittämistä: lauantaina Anttila konsertoi Kuusamossa

”Olin jo lapsena kiin­nos­tu­nut siitä, että ihminen osaa laulaa oi­keas­ti, eikä vain honota nenään ja huo­kai­le” –  ­te­no­ri Jyrki Anttila perää lau­la­jil­ta ää­ni­alan ke­hit­tä­mis­tä: lauan­tai­na Anttila kon­ser­toi Kuu­sa­mos­sa

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Mennään Hannun jäljillä, mutta haluamme mukaan myös uuden sukupolven aaltoa" – lähes kolmekymppinen Kuusamo Nature Photo tarjosi monipuolisen kattauksen luontoa ja kuvaa

"Men­nään Hannun jäl­jil­lä, mutta ha­luam­me mukaan myös uuden su­ku­pol­ven aaltoa" – lähes kol­me­kymp­pi­nen Kuusamo Nature Photo tarjosi mo­ni­puo­li­sen kat­tauk­sen luontoa ja kuvaa

17.09.2023 04:00
Tilaajille
Millaista olisi normaali viikonloppuelämä, mietti Jesse Kaikuranta – tähän kysymykseen artisti aikoo etsiä vastausta pitkän keikkataukonsa aikana: Kuusamossa hän esiintyy perjantaina ennen taukoa

Mil­lais­ta olisi nor­maa­li vii­kon­lop­pue­lä­mä, mietti Jesse Kai­ku­ran­ta – tähän ky­sy­myk­seen artisti aikoo etsiä vas­taus­ta pitkän keik­ka­tau­kon­sa aikana: Kuu­sa­mos­sa hän esiin­tyy per­jan­tai­na ennen taukoa

07.09.2023 16:55
Tilaajille
Kotka laskeutui Kuusamotalolle – "Haluamme kotkan valmistamisella kunnioittaa edesmenneen Hannu Hautalan työtä ja uraa"

Kotka las­keu­tui Kuu­sa­mo­ta­lol­le – "Ha­luam­me kotkan val­mis­ta­mi­sel­la kun­nioit­taa edes­men­neen Hannu Hau­ta­lan työtä ja uraa"

06.09.2023 11:00 3
Tilaajille
Läpileikkaus suomalaiseen taiteeseen

Lä­pi­leik­kaus suo­ma­lai­seen tai­tee­seen

22.07.2023 12:00
Tilaajille
Claudio Ordazin näyte Kuusamon Kamari -musiikkifestivaalin ohjelmistosta

Claudio Ordazin näyte Kuu­sa­mon Kamari -mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­tos­ta

02.07.2023 04:00
Tilaajille
Ruisräikkä on harvinaislaatuista nukketeatteria aikuisille Eino Leinon hengessä

Ruis­räik­kä on har­vi­nais­laa­tuis­ta nuk­ke­teat­te­ria ai­kui­sil­le Eino Leinon hen­ges­sä

02.05.2023 04:00
Tilaajille
Kaupungintalon peruskorjaukseen on mennyt kohta viisi miljoonaa – seuraavaksi vuorossa ovat Kuusamotalo ja kirjasto

Kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jauk­seen on mennyt kohta viisi mil­joo­naa – seu­raa­vak­si vuo­ros­sa ovat Kuu­sa­mo­ta­lo ja kir­jas­to

21.04.2023 04:00
Tilaajille
Lastensairaalan oloinen talo talven valossa ja muita teoksia Kuusamo-opiston taidemaalarien  kurssityönäyttelyssä

Las­ten­sai­raa­lan oloinen talo talven valossa ja muita teoksia Kuu­sa­mo-opis­ton tai­de­maa­la­rien kurs­si­työ­näyt­te­lys­sä

05.04.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamotalon ja Karhuntassun saneerauksien kustannusarviot ylittyivät

Kuu­sa­mo­ta­lon ja Kar­hun­tas­sun sa­nee­rauk­sien kus­tan­nus­ar­viot ylit­tyi­vät

13.03.2023 14:26 1
Tilaajille
Maila Pöyliön muistonäyttely avattiin Utugalleriaan – Näyttelyn teokset myydään tarjousten perusteella kuusamolaisten lasten ja nuorten kuvataideharrastuksen tukemiseen

Maila Pöyliön muis­to­näyt­te­ly avat­tiin Utu­gal­le­riaan – Näyt­te­lyn teokset myydään tar­jous­ten pe­rus­teel­la kuu­sa­mo­lais­ten lasten ja nuorten ku­va­tai­de­har­ras­tuk­sen tu­ke­mi­seen

04.03.2023 14:00
Tilaajille
Täyden almanakan nainen – Seela Sellaa eivät vuodet hidasta, työ on ihmisiä ja eläimiä rakastavalle näyttelijälegendalle iso osa identiteettiä: "Olen vähän vanha, mutta pentumainen sielu"

Täyden al­ma­na­kan nainen – Seela Sellaa eivät vuodet hi­das­ta, työ on ihmisiä ja eläimiä ra­kas­ta­val­le näyt­te­li­jä­le­gen­dal­le iso osa iden­ti­teet­tiä: "Olen vähän vanha, mutta pen­tu­mai­nen sielu"

22.02.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamolaistaustainen Anna yhdisti musiikissaan pohjoisen ja etelän – Maailman pohjoisinta flamencolaulajaa kuullaan pian Kuusamossa

Kuu­sa­mo­lais­taus­tai­nen Anna yhdisti mu­sii­kis­saan poh­joi­sen ja etelän – Maail­man poh­joi­sin­ta fla­men­co­lau­la­jaa kuul­laan pian Kuu­sa­mos­sa

08.02.2023 11:00 1
Tilaajille
In-house supisti toimintojaan Kuusamossa – Kuusamotalon Kuksa-kahvila ja terveyskeskuksen henkilöstöravintola Kaarnikka suljettiin, paikkoihin on tarkoitus löytää uudet yrittäjät

In-hou­se supisti toi­min­to­jaan Kuu­sa­mos­sa – Kuu­sa­mo­ta­lon Kuk­sa-kah­vi­la ja ter­veys­kes­kuk­sen hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la Kaar­nik­ka sul­jet­tiin, paik­koi­hin on tar­koi­tus löytää uudet yrit­tä­jät

29.01.2023 04:00 2
Tilaajille
"Venäläiset eivät opi historiasta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neuvostoliitosta loikannut Viktoria Mullova: huippuviulisti palaa viimein Kuusamoon konsertoimaan arvoviulun kanssa

"Ve­nä­läi­set eivät opi his­to­rias­ta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neu­vos­to­lii­tos­ta loi­kan­nut Vik­to­ria Mul­lo­va: huip­pu­viu­lis­ti palaa viimein Kuu­sa­moon kon­ser­toi­maan ar­vo­viu­lun kanssa

27.01.2023 16:30 1
Tilaajille
Joogamatto ja viltti mukaan Kaamosgallerian konserttiin – yleisö voi hengittää Anna Lindholm-Ordazin ja Claudio Ordazin soitannassa ja Kirsi Niikkosen ohjauksessa

Joo­ga­mat­to ja viltti mukaan Kaa­mos­gal­le­rian kon­sert­tiin – yleisö voi hen­git­tää Anna Lind­holm-Or­da­zin ja Claudio Ordazin soi­tan­nas­sa ja Kirsi Niik­ko­sen oh­jauk­ses­sa

14.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Valokuvaaja Vesa Tyni kertoo uudesta Mielimaissa-valokuvanäyttelystä, joka on esillä Kuusamotalon Kaamosgalleriassa 2.–31.1.2023.

Va­lo­ku­vaa­ja Vesa Tyni kertoo uudesta Mie­li­mais­sa-va­lo­ku­va­näyt­te­lys­tä, joka on esillä Kuu­sa­mo­ta­lon Kaa­mos­gal­le­rias­sa 2.–31.1.2023.

02.01.2023 17:00
Tilaajille
Vesa Tynin ja Jari Niemisen Mielimaissa-projekti tallentaa ihmisten masennusta muotokuviksi ja sanoiksi, ja nyt näyttely on Kuusamotalolla – "Niille, joilla ei ole omaa kokemuspohjaa, tämä on tietopankki "

Vesa Tynin ja Jari Nie­mi­sen Mie­li­mais­sa-pro­jek­ti tal­len­taa ih­mis­ten ma­sen­nus­ta muo­to­ku­vik­si ja sa­noik­si, ja nyt näyt­te­ly on Kuu­sa­mo­ta­lol­la – "Niil­le, joilla ei ole omaa ko­ke­mus­poh­jaa, tämä on tie­to­pank­ki "

02.01.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamon joulunavaus keräsi jopa 800 ihmistä Kuusamotalolle – katso kuvat suuresta lahjatoivelistasta ja  tapahtumasta

Kuu­sa­mon jou­lun­avaus keräsi jopa 800 ihmistä Kuu­sa­mo­ta­lol­le – katso kuvat suu­res­ta lah­ja­toi­ve­lis­tas­ta ja ta­pah­tu­mas­ta

20.11.2022 18:15 1
Tilaajille