Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Kuusamotalo
Kuusamotalon ja Karhuntassun saneerauksien kustannusarviot ylittyivät

Kuu­sa­mo­ta­lon ja Kar­hun­tas­sun sa­nee­rauk­sien kus­tan­nus­ar­viot ylit­tyi­vät

13.03.2023 14:26 1
Tilaajille
Maila Pöyliön muistonäyttely avattiin Utugalleriaan – Näyttelyn teokset myydään tarjousten perusteella kuusamolaisten lasten ja nuorten kuvataideharrastuksen tukemiseen

Maila Pöyliön muis­to­näyt­te­ly avat­tiin Utu­gal­le­riaan – Näyt­te­lyn teokset myydään tar­jous­ten pe­rus­teel­la kuu­sa­mo­lais­ten lasten ja nuorten ku­va­tai­de­har­ras­tuk­sen tu­ke­mi­seen

04.03.2023 14:00
Tilaajille
Täyden almanakan nainen – Seela Sellaa eivät vuodet hidasta, työ on ihmisiä ja eläimiä rakastavalle näyttelijälegendalle iso osa identiteettiä: "Olen vähän vanha, mutta pentumainen sielu"

Täyden al­ma­na­kan nainen – Seela Sellaa eivät vuodet hi­das­ta, työ on ihmisiä ja eläimiä ra­kas­ta­val­le näyt­te­li­jä­le­gen­dal­le iso osa iden­ti­teet­tiä: "Olen vähän vanha, mutta pen­tu­mai­nen sielu"

22.02.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamolaistaustainen Anna yhdisti musiikissaan pohjoisen ja etelän – Maailman pohjoisinta flamencolaulajaa kuullaan pian Kuusamossa

Kuu­sa­mo­lais­taus­tai­nen Anna yhdisti mu­sii­kis­saan poh­joi­sen ja etelän – Maail­man poh­joi­sin­ta fla­men­co­lau­la­jaa kuul­laan pian Kuu­sa­mos­sa

08.02.2023 11:00 1
Tilaajille
In-house supisti toimintojaan Kuusamossa – Kuusamotalon Kuksa-kahvila ja terveyskeskuksen henkilöstöravintola Kaarnikka suljettiin, paikkoihin on tarkoitus löytää uudet yrittäjät

In-hou­se supisti toi­min­to­jaan Kuu­sa­mos­sa – Kuu­sa­mo­ta­lon Kuk­sa-kah­vi­la ja ter­veys­kes­kuk­sen hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la Kaar­nik­ka sul­jet­tiin, paik­koi­hin on tar­koi­tus löytää uudet yrit­tä­jät

29.01.2023 04:00 2
Tilaajille
"Venäläiset eivät opi historiasta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neuvostoliitosta loikannut Viktoria Mullova: huippuviulisti palaa viimein Kuusamoon konsertoimaan arvoviulun kanssa

"Ve­nä­läi­set eivät opi his­to­rias­ta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neu­vos­to­lii­tos­ta loi­kan­nut Vik­to­ria Mul­lo­va: huip­pu­viu­lis­ti palaa viimein Kuu­sa­moon kon­ser­toi­maan ar­vo­viu­lun kanssa

27.01.2023 16:30 1
Tilaajille
Joogamatto ja viltti mukaan Kaamosgallerian konserttiin – yleisö voi hengittää Anna Lindholm-Ordazin ja Claudio Ordazin soitannassa ja Kirsi Niikkosen ohjauksessa

Joo­ga­mat­to ja viltti mukaan Kaa­mos­gal­le­rian kon­sert­tiin – yleisö voi hen­git­tää Anna Lind­holm-Or­da­zin ja Claudio Ordazin soi­tan­nas­sa ja Kirsi Niik­ko­sen oh­jauk­ses­sa

14.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Valokuvaaja Vesa Tyni kertoo uudesta Mielimaissa-valokuvanäyttelystä, joka on esillä Kuusamotalon Kaamosgalleriassa 2.–31.1.2023.

Va­lo­ku­vaa­ja Vesa Tyni kertoo uudesta Mie­li­mais­sa-va­lo­ku­va­näyt­te­lys­tä, joka on esillä Kuu­sa­mo­ta­lon Kaa­mos­gal­le­rias­sa 2.–31.1.2023.

02.01.2023 17:00
Tilaajille
Vesa Tynin ja Jari Niemisen Mielimaissa-projekti tallentaa ihmisten masennusta muotokuviksi ja sanoiksi, ja nyt näyttely on Kuusamotalolla – "Niille, joilla ei ole omaa kokemuspohjaa, tämä on tietopankki "

Vesa Tynin ja Jari Nie­mi­sen Mie­li­mais­sa-pro­jek­ti tal­len­taa ih­mis­ten ma­sen­nus­ta muo­to­ku­vik­si ja sa­noik­si, ja nyt näyt­te­ly on Kuu­sa­mo­ta­lol­la – "Niil­le, joilla ei ole omaa ko­ke­mus­poh­jaa, tämä on tie­to­pank­ki "

02.01.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamon joulunavaus keräsi jopa 800 ihmistä Kuusamotalolle – katso kuvat suuresta lahjatoivelistasta ja  tapahtumasta

Kuu­sa­mon jou­lun­avaus keräsi jopa 800 ihmistä Kuu­sa­mo­ta­lol­le – katso kuvat suu­res­ta lah­ja­toi­ve­lis­tas­ta ja ta­pah­tu­mas­ta

20.11.2022 18:15 1
Tilaajille
Niina Föhr maalaa satumaisia kuvia poroista, koska haluaa jakaa iloa negatiivisuuden sijaan: – "Miesystävä sanoikin, että sinulle joka päivä on kuin lauantai"

Niina Föhr maalaa sa­tu­mai­sia kuvia po­rois­ta, koska haluaa jakaa iloa ne­ga­tii­vi­suu­den sijaan: – "Mie­sys­tä­vä sa­noi­kin, että sinulle joka päivä on kuin lauan­tai"

04.11.2022 16:30
Tilaajille
Koillissanomien entinen valokuvaaja Mikko Halvari vaihtoi kameran ja tietokoneen Google-kääntäjään ja muiden auttamiseen: "On tässä ollut muutamia tosi hektisiä päiviä"

Koil­lis­sa­no­mien entinen va­lo­ku­vaa­ja Mikko Halvari vaihtoi kameran ja tie­to­ko­neen Goog­le-kään­tä­jään ja muiden aut­ta­mi­seen: "On tässä ollut muu­ta­mia tosi hek­ti­siä päiviä"

03.11.2022 17:15 2
Tilaajille
Mikko Halvari kertoo "Perillä" valokuvanäyttelyn merkityksellisimmistä kuvistaan

Mikko Halvari kertoo "Pe­ril­lä" va­lo­ku­va­näyt­te­lyn mer­ki­tyk­sel­li­sim­mis­tä ku­vis­taan

01.11.2022 12:19 1
Tilaajille
Dannyn ja Armin moraalia vartioitiin Kuusamo-hotellilla 1980-luvulla – nyt Dannyn show nähdään viimeistä kertaa Kuusamossa: "Se ei ole mikään Kuusamon ohiajo"

Dannyn ja Armin mo­raa­lia var­tioi­tiin Kuu­sa­mo-ho­tel­lil­la 1980-lu­vul­la – nyt Dannyn show nähdään vii­meis­tä kertaa Kuu­sa­mos­sa: "Se ei ole mikään Kuu­sa­mon ohiajo"

15.10.2022 12:00 1
Tilaajille
"Vaan olen minä vielä: olen tallella – Muistatteko minua?" Sopraano Päivi Nisulan ja kirjailija Tommi Kinnusen oopperassa kuuluu huoneeseensa lukitun dementoituneen Ainin ääni

"Vaan olen minä vielä: olen tal­lel­la – Muis­tat­te­ko minua?" Sop­raa­no Päivi Nisulan ja kir­jai­li­ja Tommi Kin­nu­sen oop­pe­ras­sa kuuluu huo­nee­seen­sa lukitun de­men­toi­tu­neen Ainin ääni

30.09.2022 10:00
Tilaajille
Kuusamotalolla pakkaset paukkuvat –Jäinen maa -valokuvanäyttelyssä kuvia myös Koillismaan lumisista maisemista

Kuu­sa­mo­ta­lol­la pak­ka­set pauk­ku­vat –Jäinen maa -va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä kuvia myös Koil­lis­maan lu­mi­sis­ta mai­se­mis­ta

01.07.2022 15:09
Tilaajille
Kuusamotalolla laitetaan kilometritolkulla saumaa uusiksi ja ehjät laatat rikkinäisten tilalle – Vesikatto- ja julkisivuremontin odotetaan valmistuvan lokakuussa: "Toivottavasti ei tule ylläreitä"

Kuu­sa­mo­ta­lol­la lai­te­taan ki­lo­met­ri­tol­kul­la saumaa uusiksi ja ehjät laatat rik­ki­näis­ten tilalle – Ve­si­kat­to- ja jul­ki­si­vu­re­mon­tin odo­te­taan val­mis­tu­van lo­ka­kuus­sa: "Toi­vot­ta­vas­ti ei tule yl­lä­rei­tä"

25.05.2022 04:00
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Pääs­ky­set saa­pu­neet Kär­pän­ky­lään lauan­tai­na 14. tou­ko­kuu­ta"

18.05.2022 04:00
Tilaajille
Kuoroillassa keväisiä säveliä Kuusamotalolla – Myös yleisö pääsee osallistumaan konserttiin laulamalla yhdessä kuorojen kanssa tuttuja kevätlauluja

Kuo­ro­il­las­sa ke­väi­siä säveliä Kuu­sa­mo­ta­lol­la – Myös yleisö pääsee osal­lis­tu­maan kon­sert­tiin lau­la­mal­la yhdessä kuo­ro­jen kanssa tuttuja ke­vät­lau­lu­ja

14.05.2022 16:05
Tilaajille