Juuri nyt: Pölkky hukkasi mah­dol­li­suu­ten­sa 3-0-voit­toon Hä­meen­lin­nan noustua kol­man­nes­sa erässä takaa ohi, nel­jän­nen erän voiton myötä pisteet jäivät kui­ten­kin Kuu­sa­moon

Joko luit: Matti Suur-Ha­ma­ri Linnan juhliin kol­mat­ta kertaa – kil­pa­uran­sa päät­tä­nyt pa­ra­lu­mi­lau­tai­li­ja ryhtyi ur­hei­lu­vä­li­ne­myy­jäk­si: "Olen opet­te­le­mas­sa ta­val­li­sen ihmisen arkea"

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Lapin kunnat: Valtion kun­ta­pa­ket­ti tällä erää riit­tä­mä­tön – pe­rus­pal­ve­lu­jen val­tion­osuuk­sien lop­pu­sum­mat ja­ko­pe­rus­teek­si

Lapin kunnat ovat arvioineet koronan kuntatalousvaikutuksiksi yli 60 miljoonaa euroa, joista käsillä oleva valtion tukipaketti korvaisi parhaimmillaankin alle puolet. Luku ei sisällä sairaanhoitopiirien menoja.
Lapin kunnat ovat arvioineet koronan kuntatalousvaikutuksiksi yli 60 miljoonaa euroa, joista käsillä oleva valtion tukipaketti korvaisi parhaimmillaankin alle puolet. Luku ei sisällä sairaanhoitopiirien menoja.
Kuva: Erkki Ahola

Lapin kunnat ovat arvioineet koronan kuntatalousvaikutuksiksi yli 60 miljoonaa euroa, joista käsillä oleva valtion tukipaketti korvaisi parhaimmillaankin alle puolet. Luku ei sisällä sairaanhoitopiirien menoja.

Valtion tukipaketin sisältämä valtionosuuksien määräaikainen korottaminen tulee tehdä peruspalvelujen valtionosuuksien loppusummien perusteella, vaativat Lapin kuntajohtajat.

Valtion tukipaketti kunnille koostuu neljästä osasta: suora tuki sairaanhoitopiireille, kuntien yhteisöveron määräaikainen korottaminen, kuntien valtionosuuksien määräaikainen korottaminen sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korottaminen.

Koronan aiheuttamat kuntatalousvaikutukset ovat verotulojen pienenemistä ja kuntien menojen kasvua esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sivistystoimessa. Vaikutukset kuntien verotuloihin ovat erityisen suuret Lapin matkailumaakunnassa, johon lomautukset ja työttömyys ovat iskeneet laajasti matkailun pysähdyttyä äkillisesti, kuntajohtajat toteavat.

Varautuminen koronaan ja sen hoito on kalliimpaa alueilla, joilla myös peruspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen on kalliimpaa. Tämän vuoksi valtion tukipaketin sisältämän peruspalvelujen valtionosuuksien määräaikainen korottaminen tulee tehdä peruspalvelujen valtionosuuksien loppusummiin perustuen.

– Lapin erityispiirteet ja väestön ikärakenne sekä sairastavuuden ja hoitoisuuden korkea taso, harva asutus ja pitkät etäisyydet nostavat kustannuksia, Lapin kuntajohtajat toteavat.

Pitkät välimatkat ja hajallaan oleva asutus aiheuttavat koronalisäkustannuksia kuntien sivistystoimessa ja sosiaalitoimessa. Lapin kunnat kertovat, että poikkeusolot ovat aiheuttaneet vaikeuksia erityisesti lapsiperheille ja ikäihmisille, ja näistä tilanteista on kunnissa huolehdittu. Lapin kunnat ovat aktiivisesti tehneet ennaltaehkäisevää työtä koko poikkeusolojen ajan, minkä toivotaan hillitsevän menoja lähitulevaisuudessa, kuntajohtajien tiedotteessa todetaan.