Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt kerää poh­ja­mo­ree­ni­näyt­tei­tä Kuu­sa­mon Ol­lin­suon alueel­la – Yhtiö pos­tit­taa il­moi­tuk­sen näyt­teen­otos­ta niille alueen maa­no­mis­ta­jil­le, joiden omis­ta­mil­la alueil­la tut­ki­mus­työ­tä tullaan te­ke­mään

Latitude 66 Cobalt kerää pohjamoreeninäytteitä Kuusamossa Ollinsuon malminetsintälupa-alueella huhtikuun aikana. Yhtiö postittaa ilmoituksen näytteenotosta niille alueen maanomistajille, joiden omistamilla alueilla tutkimustyötä tullaan tekemään, Latitude 66 Cobalt tiedottaa.

– Pohjamoreeninäytteet kerätään 2–6 metrin syvyydestä peruskallion päällä sijaitsevasta moreenista. Kyseisten näytteiden laboratoriotulokset antavat varsin tarkkaa tietoa peruskallion ominaisuuksista, sillä jääkausi on liikuttanut noita moreenimassoja merkittävästi maan pinnalla olevaa materiaalia vähemmän, projektigeologi Otso Markkanen kertoo tiedotteessa.