Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Juo­ma­suon kai­vok­sen tarkkaa toi­min­ta-ai­kaa on liian ai­kais­ta ar­vioi­da

Koillissanomat julkaisi 3.1.2020 Erkki Ylitalon kaivostoimintaa koskevan mielipidekirjoituksen, joka sisälsi asiavirheitä. Osa virheistä koskien Latitude 66 Cobalt Oy:n Juomasuon kaivossuunnitelmaa.

Ylitalo esittää kirjoituksessaan Aho Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkalan lausumaan vedoten, että kehitettävän kaivoksen toiminta-aika olisi 3 – 5 vuotta. Väite ei pidä paikkaansa.

Teemme parhaillaan geologista työtä selvittääksemme Juomasuon malmion koon. Aiemmat alueella toimineet yhtiöt ovat kohdistaneet oman tutkimustyönsä lähinnä kultaan, kaivossuunnittelu on perustunut tuolloin ajatukseen avolouhoksesta. Latitude 66 Cobalt on tutkinut Juomasuon aluetta vuodesta 2017 lähtökohtana sekä koboltin että kullan louhiminen maanalaisena kaivostoimintana.

Kaivoksen toiminta-aika määrittyy malmivarantojen kokonaismäärän ja vuotuisen louhintamäärän mukaisesti. Juomasuon malmiosta on tehty vuonna 2014 malmivarantoarvio, jonka mukaan kokonaismalmimäärä on 7,5 miljoonaa tonnia. Olemme huhtikuussa 2019 raportoineet Tukesille alustavana arviona kaivoksen vuosittaisesta louhittavan malmin määrästä 360 000 tonnia vuodessa.

Viimeisten vuosien aikana olemme teettäneet 15 erilaista geologiaan liittyvää tutkimusta ja asiantuntijaselvitystä, jotka antavat viitteitä siitä, että mineraaliesiintymä voi olla aiemmin arvioitua suurempi.

"Mitoitamme vuosittaisen louhintamäärän siten, että Juomasuolle avattava kaivos toimii vähintään 10 vuotta."
Jussi Lähde
Vastuullisuus ja viestintä, Latitude 66 Cobalt

Kun kaikki tarvittava tutkimustieto malmion koosta, rakenteesta ja mineraalipitoisuuksista on olemassa, mitoitamme vuosittaisen louhintamäärän siten, että Juomasuolle avattava kaivos toimii vähintään 10 vuotta. Arvio kaivoksen toiminta-ajasta tarkentuu tiedon lisääntyessä.

Kaivostoiminnan laadukas suunnittelu vie aikaa. Tässä vaiheessa tässä esitettyä tarkemmat väitteet Juomasuon kaivoksen toiminta-ajasta tai malmion kokonaiskoosta eivät ole faktoja vaan fiktiota.

Aikanaan toteutettava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) pitää aikanaan sisällään monen muun asian ohella tarkat suunnitelmat kaivoksen toiminnasta, toiminta-ajasta ja alueen hoidosta kaivostoiminnan päätyttyä.

Jussi Lähdevastuullisuus ja viestintä Latitude 66 Cobalt Oy