Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kui­tu­verk­koa tar­vi­taan – koe­taan­ko rajaton tie­don­saan­ti­mah­dol­li­suus uhaksi?

02.12. kun oli Tohmajärvellä maakuntaliiton järjestämä tilaisuus maakuntaliiton teettämän nopean laajakaistan saatavuudesta Pohjois-Karjalassa, niin kyllä markkinaehtoisesti taajama-alueisiin keskittyvien operaattoreiden esitykset olivat todella harhaanjohtavia! Esitetään, että ei ole järkevää lähteä rakentamaan olemassa olevan runkoverkon rinnalle toista jo kustannussyistäkin. Tarkoituksellisesti sotketaan runkoverkko- ja liityntäverkkokäsitteet keskenään! Runkoverkot ovat vähäkuituisia kaapeleita runkoyhteyksille eikä niillä ole mitään tekemistä liityntäverkon tarpeen kanssa.

Liityntäverkko on laitetilasta kiinteistöihin ja laitetiloihin on aina saatavissa usean operaattorin runkoyhteys ja oman laitetilan jos rakentaa, niin mahdollisimman likelle jonkun operaattorin verkkoon liittymiseen mahdollistavaa paikkaa.