Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi kau­pun­ki haluaa lak­kaut­taa kau­pun­gin ainoan terveen koulun?

Vanhempien kannanotto Törmäsen koulun oppilaiden puolesta tammikuussa 2020

Tervettä, toimivaa ja oppimisympäristöltään monipuolista Törmäsen koulua uhkaa toistamiseen lakkautus. Me vanhemmat olemme jo usean vuoden ajan esittäneet vakavan huolemme lastemme siirtämisestä Nilonkankaan kouluyksikköön, jossa on todettu vakavia sisäilmaongelmia.

Viimeisimmän kasvatus - ja sivistyslautakunnan esityslistan (1/2020) mukaan lähtökohtana pidetään, että Kuusamon oppilaat, vanhemmat ja henkilökunta kokevat Kuusamon koulut turvalliseksi oppimisympäristöksi, joissa toiminnan perusta on elämäniloinen, suvaitsevainen ja hyvinvoiva kouluyhteisö.

Olemme kokeneet Törmäsen koulun oppimisympäristön lapsillemme hyvin turvallisena, jossa panostetaan vahvasti yhteisöllisyyteen mutta otetaan esimerkillisesti huomioon yksilölliset oppimistarpeet.

Törmäsen koulu tarjoaa poikkeuksellisen luonnonläheisen oppimisympäristön lapsillemme ja sitä hyödynnetään opetustilanteissa ympäri vuoden; retkeilyä metsässä kävellen ja hiihtäen, erä- ja metsässä liikkumistaitojen ja jokamiehenoikeuksien opiskelua, metsän antien tutkimista ja talvikalastusta.

Kuusamon profiloituminen luontokaupunkina näkyy ehdottomasti Törmäsen koulun opetuksessa.

Koulukuljetukset on voitu hoitaa kuluvana vuonna edellisvuotta vähemmillä ajoilla isommasta taksista johtuen, mistä oletamme tulleen säästöä. Kouluverkkotyöryhmän tekemään oppilasennusteeseen viitaten luvut ovat selvästi ilmoitettua suuremmat.

Tulevan kahden vuoden aikana Törmäsen koulun oppilasennuste tulee olemaan 19–21 oppilaan välillä ja joka vuodelle on tulossa myös uusia esikoululaisia. Olemme vanhempina olleet tyytyväisiä Törmäsen koululla järjestettyyn iltapäiväkerhotoimintaan ja sille on tulevinakin vuosian varmasti tarvetta.

Meidän vanhempien suurin huolenaiheemme on edelleen Nilonkankaan koulussa tällä hetkellä todettavat sisäilmaongelmat, jotka käyvät ilmi myös kouluverkkoselvityksessä. Kyseenalaistamme vanhempina kaupungin linjaukset säästöistä mahdollisesti lasten terveyden kustannuksella.

Onko lehdessä esitetty 24 000 -25 000 euron säästö sen arvoista, että lapset siirretään pois terveestä koulusta? Mielestämme lapsia ei saisi katsoa vain kulueränä, vaan tulevina työntekijöinä ja veronmaksajina. Tässä asetetaan lapsia myös eriarvoiseen asemaan, sillä Noukavaaran koulun oppilaat siirretään Nilonkankaan kouluun vasta uusiin, toivottavasti terveisiin koulutiloihin.

Katsomme, että Törmäsen koulun oppilaat siirretään terveysuhista ja vastoin oppilaiden edunmukaisuutta väistötiloihin ja rakenteiltaan arvetuttaviin opetustiloihin, vaikka he voisivat jatkaa Nilonkaan uuden kouluyksikön rakentamisen ajan täysin terveessä ja sisäilmaltaan puhtaassa Törmäsen koulussa.

Kaiken edellä mainitun perusteella me allekirjoittaneet Törmäsen koulun oppilaiden vanhemmat vaadimme, että vuosi sitten kouluverkkotyöryhmän linjaamaa selkeää ja meidän hyväksymää suunnitelmaa ei lähdetä muuttamaan ja että lapsemme saavat jatkaa terveessä koulussa uuden koulun valmistumiseen saakka.

Törmäsen koulun puolesta:

Pauliina ja Veli-Pekka Hyytinen, Ruut ja Risto-Matti Heikkilä, Riikka ja Marko Säkkinen, Jenni ja Tuomas Runnakko, Sanna ja Markus Hyväri, Teija ja Jouni Paaso, Elina ja Antti Piiroinen, Anu ja Matti Juho, Piia ja Miikka Koramo, Netta Lummela, Mari Jestola ja Esa Hietala