Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Näitä asioita haluan ajaa alue­val­tuus­tos­sa – maa­kun­ta­ve­roa en pidä kan­na­tet­ta­va­na

Valittavaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon, aluehallitukseen, lautakuntiin tarvitaan erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista ja laajasti eri puolilta maakuntaa, jotta alueen ihmisten ääni kuuluu kattavasti.

Päätökset, joita tulevassa aluevaltuustossa, aluehallituksessa ja lautakunnissa tehdään, vaikuttavat jokaisen meidän arkeemme hyvin monipuolisesti.