Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Oi­van­gin­jär­vi on oi­keas­ti ”pää­kal­lo­jär­vi”, eikä turhan takia – sen ran­noil­ta on löy­det­ty pää­kal­lo­ja

Koilissanomissa (9.12.2021)  oli artikkeli Oivangin Murhiniemi- ja Murhisalmi-nimien alkuperästä. Näistä erilaisista tarinoista ainoastaan Jouni Alavuotungin arvio on varteen otettava. Kaikenlaiset ”Laurukaistarinat” on syytä jättää omaan arvoonsa.

Alavuotunki arveli, että kysymyksessä oli vanha lapinkylä, jonka vihovenäläiset olivat tuhonneet. Tuo arvio on ainakin erittäin lähellä totuutta, kuitenkin muutamin tarkennuksin.