Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Luon­non­va­ra­kes­kus: met­sä­teol­li­suus selviää ko­ro­nas­ta monia muita toi­mi­alo­ja pa­rem­min – teol­li­suus­puun hakkuut vä­he­ne­vät tänä vuonna 10 pro­sent­tia

Pandemia on lisännyt joidenkin metsäteollisuustuotteiden, kuten pehmopapereiden ja pakkausmateriaalien, kysyntää. Painopapereiden kysynnän supistuminen ja alkuvuoden työtaistelut kuitenkin supistavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteesta.

Metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoihin liittyvä keskeisin epävarmuustekijä on, kuinka nopeasti koronapandemia saadaan hallintaan ja talous normalisoituu. Epävarmuutta liittyy myös brexit-neuvotteluiden lopputulokseen ja globaaliin kauppapolitiikkaan. Pidemmällä aikavälillä pandemia voi johtaa kulutustapojen muutokseen, mikä sekä lisää että vähentää eri metsäteollisuustuotteiden kysyntää.