Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Luke
Suomen karhukannan kasvu on taittunut –  karhujen määrä pieneni selvimmin itäisessä Suomessa

Suomen kar­hu­kan­nan kasvu on tait­tu­nut – kar­hu­jen määrä pieneni sel­vim­min itäi­ses­sä Suo­mes­sa

12.04.2022 14:12
Tilaajille
Viljasadot jäämässä keskimääräistä heikommiksi, kertoo Luonnonvarakeskus – Ohrasato pienin sitten vuoden 1987, hernesadosta voi olla tulossa historian suurin

Vil­ja­sa­dot jää­mäs­sä kes­ki­mää­räis­tä hei­kom­mik­si, kertoo Luon­non­va­ra­kes­kus – Oh­ra­sa­to pienin sitten vuoden 1987, her­ne­sa­dos­ta voi olla tulossa his­to­rian suurin

16.07.2021 13:00
Tilaajille
Koko Suomen kattava kasvillisuusinventointi alkaa – 25 vuoden aikana tapahtuneet muutokset kertovat kertovat metsäluonnon tilasta

Koko Suomen kattava kas­vil­li­suus­in­ven­toin­ti alkaa – 25 vuoden aikana ta­pah­tu­neet muu­tok­set ker­to­vat ker­to­vat met­sä­luon­non tilasta

19.05.2021 10:06
Tilaajille
Koillismaalla kehitetään matkailun hiilipäästöjen kompensointimallia – matkailussa haastavaa päästä aidosti hiilineutraaliuuteen

Koil­lis­maal­la ke­hi­te­tään mat­kai­lun hii­li­pääs­tö­jen kom­pen­soin­ti­mal­lia – mat­kai­lus­sa haas­ta­vaa päästä aidosti hii­li­neut­raa­liuu­teen

04.02.2021 10:32 2
Tilaajille
Susien hampaissa on kuollut  tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kymmeniä poroja

Susien ham­pais­sa on kuollut tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kym­me­niä poroja

06.11.2020 16:00
Tilaajille
Luonnonvarakeskus: metsäteollisuus selviää koronasta monia muita toimialoja paremmin – teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna 10 prosenttia

Luon­non­va­ra­kes­kus: met­sä­teol­li­suus selviää ko­ro­nas­ta monia muita toi­mi­alo­ja pa­rem­min – teol­li­suus­puun hakkuut vä­he­ne­vät tänä vuonna 10 pro­sent­tia

04.06.2020 14:25
Tilaajille