Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Koil­lis­maal­la ke­hi­te­tään mat­kai­lun hii­li­pääs­tö­jen kom­pen­soin­ti­mal­lia – mat­kai­lus­sa haas­ta­vaa päästä aidosti hii­li­neut­raa­liuu­teen

Matkailun kasvu ja ihmisten lisääntynyt ympäristötietoisuus ovat nostaneet matkailutoimialan kestävyyden yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta matkailu on haastava kokonaisuus. Nyt Naturpolis Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto aloittavat MAHIS-hankkeen, jossa kartoitetaan matkailusektorille soveltuvia metsiin perustuvia kotimaisia hiilikompensaatiomalleja, kerrotaan tiedotteessa.

Viimeisimpien arvioiden mukaan matkailun osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on jopa kahdeksan prosenttia.