Tilaajille

Koko Suomen kattava kas­vil­li­suus­in­ven­toin­ti alkaa – 25 vuoden aikana ta­pah­tu­neet muu­tok­set ker­to­vat ker­to­vat met­sä­luon­non tilasta

Luonnonvarakeskus (Luke) aloittaa koko Suomen kattavan metsä- ja suokasvillisuuden inventoinnin toukokuun aikana.

Inventointi aloitetaan Etelä-Suomesta, ja vuosien 2021—2022 aikana inventoidaan 25 vuotta sitten tutkitut koealat eri puolilta Suomea. Kasvillisuudessa 25 vuoden aikana tapahtuneet muutokset kertovat luonnon monimuotoisuuden tilasta sekä metsätalouden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.