Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Mi­nis­te­riön esi­tys­tä susien kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen sal­li­mi­ses­ta sekä kum­mas­tel­laan että kii­tel­lään – "­Mei­dän täytyy saada su­si­on­gel­mat vä­hem­mäk­si"

Maa- ja metsätalousministeriö esittää kaatolupaa 20 sudelle neljästä eri laumasta.

Oulu
Ministeriön esitys susien kannanhoidollisen metsästyksen sallimisesta on herättänyt sekä vastustusta että kannatusta.
Ministeriön esitys susien kannanhoidollisen metsästyksen sallimisesta on herättänyt sekä vastustusta että kannatusta.
Kuva: Pekka Aho/arkisto

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille asetuksen, joka sallisi suden kannanhoidollisen metsästyksen alkavana talvena.

Ministeriö perustelee esitystään susikannan hoitosuunnitelmalla. Kiintiö olisi 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin, jotta susikannan suotuisa suojelutaso ei vaarannu.