Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Nuo­ri­so­val­tuus­to ja val­tuus­to yh­tei­seen ko­kouk­seen Tai­val­kos­kel­la – kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi lapsi- ja nuo­ri­so­suun­ni­tel­man

Taivalkoski

Taivalkosken valtuuston hyväksymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma pitää sisällään muun muassa nuorten ja lasten huomaamisen kulttuurin edistämisen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisen.

Lasten  ja  nuorten  hyvinvointisuunnitelma  tarkastetaan  vuosittain  lokakuussa, jolloin kunnan yksiköt raportoivat suunnitelman toteutumisesta omalta osaltaan.