Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Oamk tarjoaa uuden ta­lous­hal­lin­non YAMK-kou­lu­tuk­sen – yh­teen­sä aloi­tus­paik­ko­ja yli 1700

OAMK
OAMK
Kuva: Arkisto

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 17. maaliskuuta.

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on haettavana 1 713 aloituspaikkaa, joista 1 418 on ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja 295 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Aloituspaikkoja on tarjolla kuudella alalla: informaatioteknologia, kulttuuri, liiketalous, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. Hakuaika päättyy keskiviikkona 31. maaliskuuta kello 15.00.

Kevään toisessa yhteishaussa on mukana uusi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus: tradenomi (ylempi AMK), taloushallinnon kehittäminen.

Tutkinto-ohjelma on suunniteltu taloushallinnon ammattilaisille, jotka haluavat lisävalmiuksia taloushallintoalan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai johtotehtävissä toimimiseen.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta on tarjolla kaikilla kuudella alalla. YAMK-tutkintojen laajuus on 60–90 opintopistettä ja tutkinnosta riippuen kesto 1–2,5 vuotta. Tutkinnon voi opiskella työn ohessa, sillä koulutukset toteutetaan pääosin verkossa.

Oamk Highway on syksyllä 2020 alkanut uusi yhteistyömalli toisen asteen oppilaitosten kanssa. Toisen asteen opiskelija voi suorittaa 15 opintopistettä Oamkin määrittelemiä opintoja jo toisen asteen opintojen aikana.

Opintokokonaisuuden sekä toisen asteen koulutuksen suorittaneille luvataan opiskelupaikka määritellyistä tutkinto-ohjelmista.

Ensimmäiset Oamk Highway -opintokokonaisuuden suorittaneet voivat hakea opiskelupaikkaa tänä keväänä erillishaussa, joka järjestetään samanaikaisesti kevään toisen yhteishaun kanssa 17.–31. maaliskuuta.

Opintokokonaisuuden suorittaneiden ei tarvitse osallistua yhteishakuun eikä valintakokeeseen, vaan heidän valintansa tehdään suoritetun opintokokonaisuuden ja toisen asteen koulutuksen perusteella.