Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Opiskelu
Posiolle suunnitteilla koulukampus – "1960-luvulla rakennettu koulukiinteistö purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin monitoimitilat"

Po­siol­le suun­nit­teil­la kou­lu­kam­pus – "1960-lu­vul­la ra­ken­net­tu kou­lu­kiin­teis­tö pu­ret­tai­siin ja tilalle ra­ken­net­tai­siin mo­ni­toi­mi­ti­lat"

04.09.2023 04:00 3
Tilaajille
Posion kunta laittoi koulutuskuviot uusiksi – yhteistyö REDU:n kanssa tarjoaa ammatillista koulutusta ja kaksoistutkinnon lukiossa, Lapin yliopisto auttaa yritysten tuotekehityksessä

Posion kunta laittoi kou­lu­tus­ku­viot uusiksi – yh­teis­työ REDU:n kanssa tarjoaa am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja kak­sois­tut­kin­non lu­kios­sa, Lapin yli­opis­to auttaa yri­tys­ten tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä

01.09.2023 12:00
Tilaajille
Jos bändisoitto kiinnostaa, nyt on sinun mahdollisuutesi – haku täysin uusiin musiikkiopiston aineisiin alkaa ensi keskiviikkona

Jos bän­di­soit­to kiin­nos­taa, nyt on sinun mah­dol­li­suu­te­si – haku täysin uusiin mu­siik­ki­opis­ton ai­nei­siin alkaa ensi kes­ki­viik­ko­na

04.08.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkosken opiston syyskausi alkamassa – opinto-ohjelmassa on paljon luontoon ja ympäristöön liittyviä kursseja

Tai­val­kos­ken opiston syys­kau­si al­ka­mas­sa – opin­to-oh­jel­mas­sa on paljon luon­toon ja ym­pä­ris­töön liit­ty­viä kurs­se­ja

31.07.2023 11:23
Tilaajille
Toimittajalta: "Lyhytnäköisintä koulutuspolitiikkaa aikoihin" – leikkaukset aikovat käytännössä lopettaa työssäkäyvien jatkuvan oppimisen ja alojen vaihdon
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: "Ly­hyt­nä­köi­sin­tä kou­lu­tus­po­li­tiik­kaa ai­koi­hin" – ­leik­kauk­set aikovat käy­tän­nös­sä lo­pet­taa työs­sä­käy­vien jat­ku­van op­pi­mi­sen ja alojen vaihdon

31.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Koillismaalta opiskelijat hakevat eri puolille Suomea – "Seuraava haaste on, että firmat ja kunnat palkkaavat ulkomaisia opiskelijoita"

Koil­lis­maal­ta opis­ke­li­jat hakevat eri puo­lil­le Suomea – "Seu­raa­va haaste on, että firmat ja kunnat palk­kaa­vat ul­ko­mai­sia opis­ke­li­joi­ta"

28.06.2023 04:00
Tilaajille
Työvoimaa ulkomailta tarvitaan ja paljon – Mistä saadaan kannattaviin yrityksiin jatkajia, Posion Pesula ei sitä löytänyt mistään päin Suomea, jatkaja löytyikin Intiasta
Kolumni

Työ­voi­maa ul­ko­mail­ta tar­vi­taan ja paljon – Mistä saadaan kan­nat­ta­viin yri­tyk­siin jat­ka­jia, Posion Pesula ei sitä löy­tä­nyt mistään päin Suomea, jatkaja löy­tyi­kin In­tias­ta

28.06.2023 04:00
Tilaajille
Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipisteelle 99 uutta opiskelijaa – Kaiken kaikkiaan Kainuun ammattiopistoon valittiin 546 hakijaa

Kainuun am­mat­ti­opis­ton Kuu­sa­mon toi­mi­pis­teel­le 99 uutta opis­ke­li­jaa – Kaiken kaik­kiaan Kainuun am­mat­ti­opis­toon va­lit­tiin 546 hakijaa

17.06.2023 12:00
Tilaajille
Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Tuostapa tie menevi
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Tuos­ta­pa tie menevi

17.06.2023 04:00
Tilaajille
Minne he suuntaavat nyt? Koillissanomat otti selvää, mitä kolme Koillismaalla tänä keväänä valmistunutta aikoo seuraavaksi

Minne he suun­taa­vat nyt? Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mitä kolme Koil­lis­maal­la tänä keväänä val­mis­tu­nut­ta aikoo seu­raa­vak­si

02.06.2023 16:30
Tilaajille
Käärijä lahjoitti yhdessä mummonsa kanssa 1000 euroa Posion peruskoulun ja lukion stipendirahastoihin, stipendit jaetaan lauantaina – rehtori Salla-Maarit Toivanen: "Tuntuu aivan huikean hienolta"

Käärijä lah­joit­ti yhdessä mum­mon­sa kanssa 1000 euroa Posion pe­rus­kou­lun ja lukion sti­pen­di­ra­has­toi­hin, sti­pen­dit jaetaan lauan­tai­na – rehtori Sal­la-Maa­rit Toi­va­nen: "Tuntuu aivan huikean hie­nol­ta"

02.06.2023 11:09 3
Tilaajille
Tuore Kuusamon lukion ylioppilas Aino Komulainen haaveilee vaikuttamisesta ja aikoo pitää seuraavaksi välivuoden: "Olisihan se aika loistavaa, jos pystyisi muuttamaan maailmaa ja auttamaan ihmisiä ajamalla esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia"

Tuore Kuu­sa­mon lukion yli­op­pi­las Aino Ko­mu­lai­nen haa­vei­lee vai­kut­ta­mi­ses­ta ja aikoo pitää seu­raa­vak­si vä­li­vuo­den: "O­li­si­han se aika lois­ta­vaa, jos pys­tyi­si muut­ta­maan maail­maa ja aut­ta­maan ihmisiä aja­mal­la esi­mer­kik­si vä­hem­mis­tö­jen oi­keuk­sia"

17.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken, Kuusamon ja Posion kevään 2023 uudet ylioppilaat

Tässä ovat Tai­val­kos­ken, Kuu­sa­mon ja Posion kevään 2023 uudet yli­op­pi­laat

16.05.2023 10:28
Tilaajille
Lukijalta: Opiskelijat järjestävät Kuusamossa lauantaina kevätmarkkinat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Opis­ke­li­jat jär­jes­tä­vät Kuu­sa­mos­sa lauan­tai­na ke­vät­mark­ki­nat

04.05.2023 04:00
Tilaajille
"Ei yrittäjyys olekaan niin vaikeaa" – kuusamolaiset Anni, Nella ja Riina perustivat nuorten yrityksen, eivätkä enää pelkää yrittäjyyttä: HiusKaunottaret toimii kesään asti

"Ei yrit­tä­jyys olekaan niin vai­keaa" – kuu­sa­mo­lai­set Anni, Nella ja Riina pe­rus­ti­vat nuorten yri­tyk­sen, eivätkä enää pelkää yrit­tä­jyyt­tä: Hius­Kau­not­ta­ret toimii kesään asti

26.04.2023 13:08
Tilaajille
Logistiikka-ala vetää yli tarpeiden, matkailu- ja ravintola-alalle vähän hakijoita: KAO Kuusamon Jaana Pesosen mukaan houkuttelevuutta pitää lisätä: "Tämä ei ole pelkästään meidän juttu, sillä tekijöitä ei tahdo löytyä työpaikoillekaan"

Lo­gis­tiik­ka-ala vetää yli tar­pei­den, mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­le vähän ha­ki­joi­ta: KAO Kuu­sa­mon Jaana Pesosen mukaan hou­kut­te­le­vuut­ta pitää lisätä: "Tämä ei ole pel­käs­tään meidän juttu, sillä te­ki­jöi­tä ei tahdo löytyä työ­pai­koil­le­kaan"

27.03.2023 04:00
Tilaajille
Ulkoileva, ekologinen, kierrätystä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avopuolisonsa Eeva Järvi-Laturi haluavat opettaa lapsilleen arvomaailman, joka heitä itseäänkin ohjaa

Ul­koi­le­va, eko­lo­gi­nen, kier­rä­tys­tä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avo­puo­li­son­sa Eeva Jär­vi-La­tu­ri ha­lua­vat opettaa lap­sil­leen ar­vo­maail­man, joka heitä it­seään­kin ohjaa

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 19:00
Tilaajille
Suomen koulutusjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden lottovoittoon – aikuisopiskelija pohtii täydennysopintoja
Kolumni

Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon – ai­kuis­opis­ke­li­ja pohtii täy­den­nys­opin­to­ja

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Essi, Laura ja Nuutti lähtivät ennakkoluulottomasti opiskelemaan sijoittamista lukiossa ja nuoret näkevät hyödyn jo nyt – ensi syksynä Kuusamossa avautuu jopa kolme uutta opintolinjaa

Essi, Laura ja Nuutti läh­ti­vät en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti opis­ke­le­maan si­joit­ta­mis­ta lu­kios­sa ja nuoret näkevät hyödyn jo nyt – ensi syksynä Kuu­sa­mos­sa avautuu jopa kolme uutta opin­to­lin­jaa

16.01.2023 14:00 2
Tilaajille