Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Kuusamo-opisto
Kuusamo-opiston rehtoriksi 11 hakijaa – katso ketkä kolme valittiin jo haastatteluun

Kuu­sa­mo-opis­ton reh­to­rik­si 11 hakijaa – katso ketkä kolme va­lit­tiin jo haas­tat­te­luun

17.01.2022 11:56
Tilaajille
Kuusamo-opisto hakee Kari Kantolalle seuraajaa – "Odotamme rehtorilta sitoutumista työssään opiston arvoihin"

Kuu­sa­mo-opis­to hakee Kari Kan­to­lal­le seu­raa­jaa – "O­do­tam­me reh­to­ril­ta si­tou­tu­mis­ta työs­sään opiston ar­voi­hin"

20.12.2021 17:00
Tilaajille
Kari Kantola luopuu Kuusamo-opiston rehtorin paikasta – uuden rehtorin etsintä alkaa joulukuussa

Kari Kantola luopuu Kuu­sa­mo-opis­ton reh­to­rin pai­kas­ta – uuden reh­to­rin etsintä alkaa jou­lu­kuus­sa

12.11.2021 04:00
Tilaajille
Mikäli mikä tahansa koulutus tai opiskelu kiinnostaa, vastaa – Koulutuskyselyyn vastaamalla uutta tarjontaa Koillismaan opintovalikoimaan

Mikäli mikä tahansa kou­lu­tus tai opis­ke­lu kiin­nos­taa, vastaa – Kou­lu­tus­ky­se­lyyn vas­taa­mal­la uutta tar­jon­taa Koil­lis­maan opin­to­va­li­koi­maan

23.09.2021 15:21
Tilaajille
"Ihanaa saada tällainen uusi harrastusmahdollisuus ja innostunut opettaja" – Koillismaan kolmen kunnan kansalaisopistot liikuttavat tuhansia, verkkokursseja on nyt entistä enemmän, ja suorituksia voidaan alkaa kirjata

"Ihanaa saada täl­lai­nen uusi har­ras­tus­mah­dol­li­suus ja in­nos­tu­nut opet­ta­ja" – ­Koil­lis­maan kolmen kunnan kan­sa­lais­opis­tot lii­kut­ta­vat tu­han­sia, verk­ko­kurs­se­ja on nyt entistä enem­män, ja suo­ri­tuk­sia voidaan alkaa kirjata

11.08.2021 11:00
Tilaajille
Omaan jalkaan sopivat – kengänvalmistuksen konkarit kokoontuivat mestarikurssille: "Täällä tehdään kengät ihan alusta loppuun"

Omaan jalkaan sopivat – ken­gän­val­mis­tuk­sen kon­ka­rit ko­koon­tui­vat mes­ta­ri­kurs­sil­le: "Täällä tehdään kengät ihan alusta lop­puun"

24.07.2021 17:00
Tilaajille
Kuusamon Arktinen residenssikeskus esittelee ensimmäisen kuratoidun taiteilijan elokuussa – luvassa iso muraali Rukalle: "Taide luo hyvinvointia ympärilleen, lisää viihtyisyyttä ja siitä tulee ylpeydenaihe, jota esitellä vieraille"

Kuu­sa­mon Ark­ti­nen re­si­dens­si­kes­kus esit­te­lee en­sim­mäi­sen ku­ra­toi­dun tai­tei­li­jan elo­kuus­sa – luvassa iso muraali Ru­kal­le: "Taide luo hy­vin­voin­tia ym­pä­ril­leen, lisää viih­tyi­syyt­tä ja siitä tulee yl­pey­de­nai­he, jota esi­tel­lä vie­rail­le"

19.07.2021 19:11
Tilaajille
Naisia luontokuvauksen parissa enemmän kuin koskaan – Emilia todistaa armotonta muutosta: "Kuin kurkistaisi salaisesta ikkunasta johonkin toiseen todellisuuteen"

Naisia luon­to­ku­vauk­sen parissa enemmän kuin koskaan – Emilia to­dis­taa ar­mo­ton­ta muu­tos­ta: "Kuin kur­kis­tai­si sa­lai­ses­ta ik­ku­nas­ta jo­hon­kin toiseen to­del­li­suu­teen"

26.02.2021 19:00 1
Tilaajille
Diskotanssin hurmaa – Kuusamon Erä-Veikkojen tanssijoiden disko kulkee

Dis­ko­tans­sin hurmaa – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen tans­si­joi­den disko kulkee

20.10.2020 15:02
Tilaajille
Akseli Gallen-Kallela ja I.K. Inha työskentelivät Paanajärvellä jo 1890-luvulla, mutta taiteilijaresidenssiä Kuusamossa ei ole ollut - pian asiaan tulee muutos

Akseli Gal­len-Kal­le­la ja I.K. Inha työs­ken­te­li­vät Paa­na­jär­vel­lä jo 1890-lu­vul­la, mutta tai­tei­li­ja­re­si­dens­siä Kuu­sa­mos­sa ei ole ollut - pian asiaan tulee muutos

30.07.2020 14:19
Tilaajille
Andrei jäi yksin koronakriisin tyhjentäneeseen Kuusamo-opiston asuntolaan ja teki valokuvauksen päättötyönsä karanteenista – opiston kurssit sujuvat nyt etänä: "Oppimismielessä positiivinen kokemus"

Andrei jäi yksin ko­ro­na­krii­sin tyh­jen­tä­nee­seen Kuu­sa­mo-opis­ton asun­to­laan ja teki va­lo­ku­vauk­sen päät­tö­työn­sä ka­ran­tee­nis­ta – opiston kurssit sujuvat nyt etänä: "Op­pi­mis­mie­les­sä po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus"

06.05.2020 12:00
Tilaajille
Tiina Tikkanen koki lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä, kantoi traumaa aikuisiän mukanaan ja sai aivoninfarktin - Kuusamon vuoden aikana hän alkoi kirjoittaa näistä kirjaa, joka julkaistiin juuri

Tiina Tik­ka­nen koki lapsena sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä, kantoi traumaa ai­kuis­iän mu­ka­naan ja sai ai­von­in­fark­tin - Kuu­sa­mon vuoden aikana hän alkoi kir­joit­taa näistä kirjaa, joka jul­kais­tiin juuri

25.03.2020 09:00
Tilaajille