Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kuusamo-opisto
Lääketiede vaihtui mielenhallintaan – Kari Varkila uskoo, että mindfulness ja lääketiede voivat kulkea käsi kädessä: "Lääkärin tausta on opettanut sen, että nämä asiat eivät ole mustavalkoisia"

Lää­ke­tie­de vaihtui mie­len­hal­lin­taan – Kari Varkila uskoo, että mind­ful­ness ja lää­ke­tie­de voivat kulkea käsi kä­des­sä: "Lää­kä­rin tausta on opet­ta­nut sen, että nämä asiat eivät ole mus­ta­val­koi­sia"

29.05.2022 09:00 1
Tilaajille
Kuusamo ihastuttaa – Kolme opiskelijaa kertoo, mikä saisi jäämään paikkakunnalle

Kuusamo ihas­tut­taa – Kolme opis­ke­li­jaa kertoo, mikä saisi jäämään paik­ka­kun­nal­le

11.03.2022 18:00
Tilaajille
"Kovin useinhan ei tällaista tule vastaan" – Ulla Parviainen valittiin Kuusamo-opiston uudeksi rehtoriksi, kannatusyhdistyksen valinta 11 hakijasta oli yksimielinen

"Kovin usein­han ei täl­lais­ta tule vas­taan" – Ulla Par­viai­nen va­lit­tiin Kuu­sa­mo-opis­ton uudeksi reh­to­rik­si, kan­na­tus­yh­dis­tyk­sen valinta 11 ha­ki­jas­ta oli yk­si­mie­li­nen

05.02.2022 09:27 5
Tilaajille
Kuusamo-opiston rehtoriksi 11 hakijaa – katso ketkä kolme valittiin jo haastatteluun

Kuu­sa­mo-opis­ton reh­to­rik­si 11 hakijaa – katso ketkä kolme va­lit­tiin jo haas­tat­te­luun

17.01.2022 11:56
Tilaajille
Kuusamo-opisto hakee Kari Kantolalle seuraajaa – "Odotamme rehtorilta sitoutumista työssään opiston arvoihin"

Kuu­sa­mo-opis­to hakee Kari Kan­to­lal­le seu­raa­jaa – "O­do­tam­me reh­to­ril­ta si­tou­tu­mis­ta työs­sään opiston ar­voi­hin"

20.12.2021 17:00
Tilaajille
Kari Kantola luopuu Kuusamo-opiston rehtorin paikasta – uuden rehtorin etsintä alkaa joulukuussa

Kari Kantola luopuu Kuu­sa­mo-opis­ton reh­to­rin pai­kas­ta – uuden reh­to­rin etsintä alkaa jou­lu­kuus­sa

12.11.2021 04:00
Tilaajille
Mikäli mikä tahansa koulutus tai opiskelu kiinnostaa, vastaa – Koulutuskyselyyn vastaamalla uutta tarjontaa Koillismaan opintovalikoimaan

Mikäli mikä tahansa kou­lu­tus tai opis­ke­lu kiin­nos­taa, vastaa – Kou­lu­tus­ky­se­lyyn vas­taa­mal­la uutta tar­jon­taa Koil­lis­maan opin­to­va­li­koi­maan

23.09.2021 15:21
Tilaajille
"Ihanaa saada tällainen uusi harrastusmahdollisuus ja innostunut opettaja" – Koillismaan kolmen kunnan kansalaisopistot liikuttavat tuhansia, verkkokursseja on nyt entistä enemmän, ja suorituksia voidaan alkaa kirjata

"Ihanaa saada täl­lai­nen uusi har­ras­tus­mah­dol­li­suus ja in­nos­tu­nut opet­ta­ja" – ­Koil­lis­maan kolmen kunnan kan­sa­lais­opis­tot lii­kut­ta­vat tu­han­sia, verk­ko­kurs­se­ja on nyt entistä enem­män, ja suo­ri­tuk­sia voidaan alkaa kirjata

11.08.2021 11:00
Tilaajille
Omaan jalkaan sopivat – kengänvalmistuksen konkarit kokoontuivat mestarikurssille: "Täällä tehdään kengät ihan alusta loppuun"

Omaan jalkaan sopivat – ken­gän­val­mis­tuk­sen kon­ka­rit ko­koon­tui­vat mes­ta­ri­kurs­sil­le: "Täällä tehdään kengät ihan alusta lop­puun"

24.07.2021 17:00
Tilaajille
Kuusamon Arktinen residenssikeskus esittelee ensimmäisen kuratoidun taiteilijan elokuussa – luvassa iso muraali Rukalle: "Taide luo hyvinvointia ympärilleen, lisää viihtyisyyttä ja siitä tulee ylpeydenaihe, jota esitellä vieraille"

Kuu­sa­mon Ark­ti­nen re­si­dens­si­kes­kus esit­te­lee en­sim­mäi­sen ku­ra­toi­dun tai­tei­li­jan elo­kuus­sa – luvassa iso muraali Ru­kal­le: "Taide luo hy­vin­voin­tia ym­pä­ril­leen, lisää viih­tyi­syyt­tä ja siitä tulee yl­pey­de­nai­he, jota esi­tel­lä vie­rail­le"

19.07.2021 19:11
Tilaajille
Naisia luontokuvauksen parissa enemmän kuin koskaan – Emilia todistaa armotonta muutosta: "Kuin kurkistaisi salaisesta ikkunasta johonkin toiseen todellisuuteen"

Naisia luon­to­ku­vauk­sen parissa enemmän kuin koskaan – Emilia to­dis­taa ar­mo­ton­ta muu­tos­ta: "Kuin kur­kis­tai­si sa­lai­ses­ta ik­ku­nas­ta jo­hon­kin toiseen to­del­li­suu­teen"

26.02.2021 19:00 1
Tilaajille
Diskotanssin hurmaa – Kuusamon Erä-Veikkojen tanssijoiden disko kulkee

Dis­ko­tans­sin hurmaa – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen tans­si­joi­den disko kulkee

20.10.2020 15:02
Tilaajille
Akseli Gallen-Kallela ja I.K. Inha työskentelivät Paanajärvellä jo 1890-luvulla, mutta taiteilijaresidenssiä Kuusamossa ei ole ollut - pian asiaan tulee muutos

Akseli Gal­len-Kal­le­la ja I.K. Inha työs­ken­te­li­vät Paa­na­jär­vel­lä jo 1890-lu­vul­la, mutta tai­tei­li­ja­re­si­dens­siä Kuu­sa­mos­sa ei ole ollut - pian asiaan tulee muutos

30.07.2020 14:19
Tilaajille
Andrei jäi yksin koronakriisin tyhjentäneeseen Kuusamo-opiston asuntolaan ja teki valokuvauksen päättötyönsä karanteenista – opiston kurssit sujuvat nyt etänä: "Oppimismielessä positiivinen kokemus"

Andrei jäi yksin ko­ro­na­krii­sin tyh­jen­tä­nee­seen Kuu­sa­mo-opis­ton asun­to­laan ja teki va­lo­ku­vauk­sen päät­tö­työn­sä ka­ran­tee­nis­ta – opiston kurssit sujuvat nyt etänä: "Op­pi­mis­mie­les­sä po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus"

06.05.2020 12:00
Tilaajille
Tiina Tikkanen koki lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä, kantoi traumaa aikuisiän mukanaan ja sai aivoninfarktin - Kuusamon vuoden aikana hän alkoi kirjoittaa näistä kirjaa, joka julkaistiin juuri

Tiina Tik­ka­nen koki lapsena sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä, kantoi traumaa ai­kuis­iän mu­ka­naan ja sai ai­von­in­fark­tin - Kuu­sa­mon vuoden aikana hän alkoi kir­joit­taa näistä kirjaa, joka jul­kais­tiin juuri

25.03.2020 09:00
Tilaajille