ANSIOMERKIT: Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Kuusamo-opisto
Kuusamo-opiston heikkokuntoisille sembramännyille löytyi uutta käyttöä – opisto jätti ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Kuu­sa­mo-opis­ton heik­ko­kun­toi­sil­le semb­ra­män­nyil­le löytyi uutta käyttöä – opisto jätti il­moi­tuk­sen ti­la­päis­tä melua ja tärinää ai­heut­ta­vas­ta toi­min­nas­ta

23.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo-opiston kuvataiteen opettajan Minna Mukarin näyttely avautuu tänään – "Uppoudun tarunomaisiin maailmoihin ja ihmettelijän rooliin"

Kuu­sa­mo-opis­ton ku­va­tai­teen opet­ta­jan Minna Mukarin näyt­te­ly avautuu tänään – "Up­pou­dun ta­run­omai­siin maail­moi­hin ja ih­met­te­li­jän roo­liin"

20.01.2023 04:00
Tilaajille
Lehtikuusta Tyräjärveltä ja vanhoja pokia Nurmeksesta: Vilho Väisänen tekee opistolla ainutlaatuisia vitriinikaappeja – "Sivuista tulee valtavan sievät"

Leh­ti­kuus­ta Ty­rä­jär­vel­tä ja vanhoja pokia Nur­mek­ses­ta: Vilho Väi­sä­nen tekee opis­tol­la ai­nut­laa­tui­sia vit­rii­ni­kaap­pe­ja – "Si­vuis­ta tulee val­ta­van sievät"

12.10.2022 17:00
Tilaajille
Nuoret neidot kiehtoivat selfiekuvauksen uranuurtajan mieltä – Ilmari Kiannon haaveet Vienan vapauttamisesta kaatuivat lopulta Talvisodassa

Nuoret neidot kieh­toi­vat sel­fie­ku­vauk­sen uran­uur­ta­jan mieltä – Ilmari Kiannon haaveet Vienan va­paut­ta­mi­ses­ta kaa­tui­vat lopulta Tal­vi­so­das­sa

18.09.2022 13:58
Tilaajille
Kansalaisopistot odottavat opiskelijavirran palautuvan normaaliksi, tarjonta puhuttelee myös suorituksiin pyrkiviä ja matkailijoita – "Onhan meillä lyhyt- ja viikonloppukurssejakin"

Kan­sa­lais­opis­tot odot­ta­vat opis­ke­li­ja­vir­ran pa­lau­tu­van nor­maa­lik­si, tar­jon­ta pu­hut­te­lee myös suo­ri­tuk­siin pyr­ki­viä ja mat­kai­li­joi­ta – "Onhan meillä lyhyt- ja vii­kon­lop­pu­kurs­se­ja­kin"

23.08.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamo-opiston pihapiirin sembramännyistä suurin osa aiotaan kaataa – "On mietittävä, kannattaako tilalle istuttaa uusia vai korvataanko ne jollakin muulla"

Kuu­sa­mo-opis­ton pi­ha­pii­rin semb­ra­män­nyis­tä suurin osa aiotaan kaataa – "On mie­tit­tä­vä, kan­nat­taa­ko tilalle is­tut­taa uusia vai kor­va­taan­ko ne jol­la­kin muulla"

23.07.2022 12:00 2
Tilaajille
Lääketiede vaihtui mielenhallintaan – Kari Varkila uskoo, että mindfulness ja lääketiede voivat kulkea käsi kädessä: "Lääkärin tausta on opettanut sen, että nämä asiat eivät ole mustavalkoisia"

Lää­ke­tie­de vaihtui mie­len­hal­lin­taan – Kari Varkila uskoo, että mind­ful­ness ja lää­ke­tie­de voivat kulkea käsi kä­des­sä: "Lää­kä­rin tausta on opet­ta­nut sen, että nämä asiat eivät ole mus­ta­val­koi­sia"

29.05.2022 09:00 1
Tilaajille
Kuusamo ihastuttaa – Kolme opiskelijaa kertoo, mikä saisi jäämään paikkakunnalle

Kuusamo ihas­tut­taa – Kolme opis­ke­li­jaa kertoo, mikä saisi jäämään paik­ka­kun­nal­le

11.03.2022 18:00
Tilaajille
"Kovin useinhan ei tällaista tule vastaan" – Ulla Parviainen valittiin Kuusamo-opiston uudeksi rehtoriksi, kannatusyhdistyksen valinta 11 hakijasta oli yksimielinen

"Kovin usein­han ei täl­lais­ta tule vas­taan" – Ulla Par­viai­nen va­lit­tiin Kuu­sa­mo-opis­ton uudeksi reh­to­rik­si, kan­na­tus­yh­dis­tyk­sen valinta 11 ha­ki­jas­ta oli yk­si­mie­li­nen

05.02.2022 09:27 5
Tilaajille
Kuusamo-opiston rehtoriksi 11 hakijaa – katso ketkä kolme valittiin jo haastatteluun

Kuu­sa­mo-opis­ton reh­to­rik­si 11 hakijaa – katso ketkä kolme va­lit­tiin jo haas­tat­te­luun

17.01.2022 11:56
Tilaajille
Kuusamo-opisto hakee Kari Kantolalle seuraajaa – "Odotamme rehtorilta sitoutumista työssään opiston arvoihin"

Kuu­sa­mo-opis­to hakee Kari Kan­to­lal­le seu­raa­jaa – "O­do­tam­me reh­to­ril­ta si­tou­tu­mis­ta työs­sään opiston ar­voi­hin"

20.12.2021 17:00
Tilaajille
Kari Kantola luopuu Kuusamo-opiston rehtorin paikasta – uuden rehtorin etsintä alkaa joulukuussa

Kari Kantola luopuu Kuu­sa­mo-opis­ton reh­to­rin pai­kas­ta – uuden reh­to­rin etsintä alkaa jou­lu­kuus­sa

12.11.2021 04:00
Tilaajille
Mikäli mikä tahansa koulutus tai opiskelu kiinnostaa, vastaa – Koulutuskyselyyn vastaamalla uutta tarjontaa Koillismaan opintovalikoimaan

Mikäli mikä tahansa kou­lu­tus tai opis­ke­lu kiin­nos­taa, vastaa – Kou­lu­tus­ky­se­lyyn vas­taa­mal­la uutta tar­jon­taa Koil­lis­maan opin­to­va­li­koi­maan

23.09.2021 15:21
Tilaajille
"Ihanaa saada tällainen uusi harrastusmahdollisuus ja innostunut opettaja" – Koillismaan kolmen kunnan kansalaisopistot liikuttavat tuhansia, verkkokursseja on nyt entistä enemmän, ja suorituksia voidaan alkaa kirjata

"Ihanaa saada täl­lai­nen uusi har­ras­tus­mah­dol­li­suus ja in­nos­tu­nut opet­ta­ja" – ­Koil­lis­maan kolmen kunnan kan­sa­lais­opis­tot lii­kut­ta­vat tu­han­sia, verk­ko­kurs­se­ja on nyt entistä enem­män, ja suo­ri­tuk­sia voidaan alkaa kirjata

11.08.2021 11:00
Tilaajille
Omaan jalkaan sopivat – kengänvalmistuksen konkarit kokoontuivat mestarikurssille: "Täällä tehdään kengät ihan alusta loppuun"

Omaan jalkaan sopivat – ken­gän­val­mis­tuk­sen kon­ka­rit ko­koon­tui­vat mes­ta­ri­kurs­sil­le: "Täällä tehdään kengät ihan alusta lop­puun"

24.07.2021 17:00
Tilaajille
Kuusamon Arktinen residenssikeskus esittelee ensimmäisen kuratoidun taiteilijan elokuussa – luvassa iso muraali Rukalle: "Taide luo hyvinvointia ympärilleen, lisää viihtyisyyttä ja siitä tulee ylpeydenaihe, jota esitellä vieraille"

Kuu­sa­mon Ark­ti­nen re­si­dens­si­kes­kus esit­te­lee en­sim­mäi­sen ku­ra­toi­dun tai­tei­li­jan elo­kuus­sa – luvassa iso muraali Ru­kal­le: "Taide luo hy­vin­voin­tia ym­pä­ril­leen, lisää viih­tyi­syyt­tä ja siitä tulee yl­pey­de­nai­he, jota esi­tel­lä vie­rail­le"

19.07.2021 19:11
Tilaajille
Naisia luontokuvauksen parissa enemmän kuin koskaan – Emilia todistaa armotonta muutosta: "Kuin kurkistaisi salaisesta ikkunasta johonkin toiseen todellisuuteen"

Naisia luon­to­ku­vauk­sen parissa enemmän kuin koskaan – Emilia to­dis­taa ar­mo­ton­ta muu­tos­ta: "Kuin kur­kis­tai­si sa­lai­ses­ta ik­ku­nas­ta jo­hon­kin toiseen to­del­li­suu­teen"

26.02.2021 19:00 1
Tilaajille