Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pääkirjoitus

On parempi edetä pienin askelin – Kuu­sa­mon kes­kus­tan ehostus jatkuu

Työ Kuusamon keskusta-alueen elävöittämiseksi jatkuu ja työmaata riittää. Vaikka varsinkin Kitkantien varrella on osittain tyhjiä, osittain jo aikansa eläneitä ja purkua kaipaavia rakennuksia, toivoa ei ole heitetty siitä, että keskustan elinvoimaa saataisiin vielä palautettua.

Tämän vaalikauden alussa perustettiin esimerkiksi keskustan kehittämistyöryhmä, johon on kuulunut osapuolia eri intressiryhmistä kuten kaupungilta, yhteisöistä, järjestöistä ja yrittäjistä. On laadittu suunnitelmia ja kehitelty ideoita, miten hommaa voitaisiin viedä eteen päin. Suunnitelmien suhteen ollaan vielä monelta osin alkutekijöissä eikä ole odotettavissakaan, että tuloksia tulisi aivan noin vain.

Suunnitelmissa oli tietyssä vaiheessa toive saada keskustaan vanhan postitalon tontille houkutteleva ja suuri kauppakeskus. Näillä näkymin tämä hanke on kuitenkin haudattu ja voi hyvin olla, ettei niin suuren luokan investoinnista tule koskaan mitään. Taloudelliset suhdanteet eivät olleet otollisia silloin, kun hanketta vietiin eteen päin eikä rahoittajia hankkeelle löytynyt.

On ehkä parempi edetä pienin askelin, jos pohditaan sitä, mitä esimerkiksi palvelurakentamiseen keskusta-alueelle tulee. Erilaiset pienet kauppaliikkeet ja pienet marketit ovat varmaan se oikea linja ja sellaisten rakentamiseen löytyy yritysmaailmasta helpommin rahaa. Yritysinvestointien täytyy tietenkin perustua yksityiseen pääomaan.

Kaikilla kuusamolaisilla on varmaan myönteinen näkemys siihen, että keskusta-alue kukoistaisi eikä se hiipuisi pikku hiljaa näkymättömiin. Kaikkien tahojen yhteistyötä tarvitaan päämäärään pääsemiseksi.

Kaupungin rooli on tässä asiassa toimia vetäjänä, yhteistyöelimenä ja mahdollisuuksiensa mukaan yleisten edellytysten luojana. Kysymykseen tulevat esimerkiksi tiestöstä ja kaduista, toreista, yhteisistä kokoontumispaikoista ja puistoista huolehtiminen ja rakentaminen.

Töitä ja yhä uusia suunnitelmia keskustan elävöittämiseksi tarvitaan. Mutta tärkeintä on löytää hankkeiden toteuttajat, sillä ilman heitä homma ei etene. Vilkas ja monipuolinen kaupunkikeskus luo työpaikkoja ja viihtyisyyttä.

!Yritys-investointien täytyy tietenkin perustua yksityiseen pääomaan.