Suurpetokeskus: Eläimet siir­ret­tä­vä toisiin eläin­tar­hoi­hin tai lo­pe­tet­ta­va 31.10 men­nes­sä

Toimittajalta: Bud­je­tin teko voi ah­dis­taa, mutta minulle se toi mie­len­rau­han

Öljy tuoksuu vieläkin: Park­ki­pai­kan alta nos­tet­tu 3500 tonnia saas­tu­nut­ta maata

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Pa­lis­kun­nan päät­tä­jien rooli sel­key­tyi – vir­ka­mie­hen es­teel­li­syys­sään­töä ei so­vel­le­ta ellei kyse ole jul­ki­ses­ta hal­lin­to­teh­tä­väs­tä

KS arkistokuva.
KS arkistokuva.
Kuva: Mikko Halvari

Korkein hallinto-oikeus tiedottaa oikeudellisesta ennakkotapauksesta. Se oli saanut tutkittavakseen eräässä paliskunnan kokouksessa tehdyn päätöksen, joka oli koskenut paliskunnan talousarviossa hyväksytyn tokkatöiden enimmäistuntimäärän ylittävien työtuntien korvaamista. Kokouksessa oli katsottu, että ne paliskunnan osakkaat, jotka olivat osallistuneet tokkatöiden tekemiseen, olivat esteellisiä ottamaan osaa tämän asian käsittelyyn.

Paliskunta on hallintolain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu julkisoikeudellinen yhdistys. Hallintolakia sovelletaan kuitenkin sen toimintaan vain silloin, kun se hoitaa julkisia hallintotehtäviä. KHO:n Käsiteltävänä tapauksena oli Vätsärin paliskunnan tokkatöiden korvaamista koskeva päätöksenteko. Oikeus katsoi, että se liittyi paliskunnan normaaliin taloudenhoitoon ja rinnastui siten yksityisoikeudellisissa yhteisöissä tapahtuvaan päätöksentekoon. Hallintolain virkamiehen esteellisyyttä koskevat säännökset eivät tällaisesta asiasta päätettäessä tulleet sovellettaviksi.

Paliskunnan kokouksen päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska osalta paliskunnan osakkaista oli esteellisyyden perusteella evätty mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

 

Päätöksestä voi lukea lisää KHO:n vuosikirjasta täältä .