Juuri nyt: Pölkky hukkasi mah­dol­li­suu­ten­sa 3-0-voit­toon Hä­meen­lin­nan noustua kol­man­nes­sa erässä takaa ohi, nel­jän­nen erän voiton myötä pisteet jäivät kui­ten­kin Kuu­sa­moon

Joko luit: Matti Suur-Ha­ma­ri Linnan juhliin kol­mat­ta kertaa – kil­pa­uran­sa päät­tä­nyt pa­ra­lu­mi­lau­tai­li­ja ryhtyi ur­hei­lu­vä­li­ne­myy­jäk­si: "Olen opet­te­le­mas­sa ta­val­li­sen ihmisen arkea"

Toimittajalta: Olisiko nyt hyvä aika miettiä käy­te­tyn lahjan an­ta­mis­ta? Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta ottaisi vastaan käy­te­tyn lahjan, mutta vain puolet on sel­lai­sen saanut

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lappi
Oululaiset Marjatta ja Pertti Kaikkonen karkottivat koronakurimusta ja kokosivat kotiarkiston kirjoitelmista ja valokuvista omakustanteen – "Kirja on ylistys pohjoisen luonnolle ja ihmisille"

Ou­lu­lai­set Mar­jat­ta ja Pertti Kaik­ko­nen kar­kot­ti­vat ko­ro­na­ku­ri­mus­ta ja ko­ko­si­vat ko­ti­ar­kis­ton kir­joi­tel­mis­ta ja va­lo­ku­vis­ta oma­kus­tan­teen – "Kirja on ylistys poh­joi­sen luon­nol­le ja ih­mi­sil­le"

27.09.2021 13:49
Tilaajille
THL: Suomessa todettu keskiviikkona 679 koronavirustartuntaa, joista Pohjois-Pohjanmaalla 48 – tartuntoja useissa kunnissa

THL: Suo­mes­sa todettu kes­ki­viik­ko­na 679 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista Poh­jois-Poh­jan­maal­la 48 – tar­tun­to­ja useissa kun­nis­sa

01.09.2021 12:57
Posio saa niukasti hirvenkaatolupia – koko Lappi sai vai reilun puolet haetusta määrästä

Posio saa niu­kas­ti hir­ven­kaa­to­lu­pia – koko Lappi sai vai reilun puolet hae­tus­ta mää­räs­tä

28.07.2021 04:00
Tilaajille
THL: Suomessa todettu lauantaina 384 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa tapauksia useissa kunnissa

THL: Suo­mes­sa todettu lauan­tai­na 384 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ta­pauk­sia useissa kun­nis­sa

17.07.2021 12:11
THL: Suomessa 84 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa nollapäivä

THL: Suo­mes­sa 84 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa nol­la­päi­vä

28.06.2021 13:46
Ketkä neljä Kuusamosta, kuka Taivalkoskelta ja kuka Posiolta soten aluevaltuustoon? – Ajatuspajan mukaan nämä olisivat paikkamäärät jos äänet jakautuisivat kuntien kesken kuten vuoden 2017 kuntavaaleissa

Ketkä neljä Kuu­sa­mos­ta, kuka Tai­val­kos­kel­ta ja kuka Po­siol­ta soten alue­val­tuus­toon? – Aja­tus­pa­jan mukaan nämä oli­si­vat paik­ka­mää­rät jos äänet ja­kau­tui­si­vat kuntien kesken kuten vuoden 2017 kun­ta­vaa­leis­sa

06.05.2021 15:00
Tilaajille
Lapin veto- ja pitovoimatekijöitä selvitetään kyselyllä

Lapin veto- ja pi­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä sel­vi­te­tään ky­se­lyl­lä

05.05.2021 20:11
Tilaajille
THL: Suomessa 423 uutta koronavirustartuntaa, kaikki Pohjois-Pohjanmaan uudet tartunnat Oulussa

THL: Suo­mes­sa 423 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kaikki Poh­jois-Poh­jan­maan uudet tar­tun­nat Oulussa

28.01.2021 12:15
Ruskamatka varataan usein viime tipassa – Lapin matkailuyritysten mukaan syksystä voi tulla jopa edellisiä vilkkaampi nyt kun kotimaan matkailu on suosiossaan

Rus­ka­mat­ka va­ra­taan usein viime tipassa – Lapin mat­kai­lu­yri­tys­ten mukaan syk­sys­tä voi tulla jopa edel­li­siä vilk­kaam­pi nyt kun ko­ti­maan mat­kai­lu on suo­sios­saan

31.08.2020 15:06
Tilaajille
Lappilaiset yritykset ovat löytäneet koronarahoituksen – hakemuksia 900 yritykseltä

Lap­pi­lai­set yri­tyk­set ovat löy­tä­neet ko­ro­na­ra­hoi­tuk­sen – ha­ke­muk­sia 900 yri­tyk­sel­tä

29.04.2020 18:11
Lapin Liha palasi perheyhtiömalliin ja ottaa nyt käyttöön alkuperäisen nimensä

Lapin Liha palasi per­he­yh­tiö­mal­liin ja ottaa nyt käyt­töön al­ku­pe­räi­sen nimensä

17.01.2020 06:57
Tilaajille

Avo­tu­len­te­ko­kiel­to päät­ty­nyt osassa Lappia

24.07.2018 17:15
Nyt palaa muuallakin: Venäjältä savuhaittoja Sallaan, Varsinais-Suomessa sammutetaan kolmatta päivää

Nyt palaa muual­la­kin: Ve­nä­jäl­tä sa­vu­hait­to­ja Sal­laan, Var­si­nais-Suo­mes­sa sam­mu­te­taan kol­mat­ta päivää

20.07.2018 12:43
Haastattelijat jalkautuivat ihmisten pariin – Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluryhmä pysähtyi päiväksi Posiolle

Haas­tat­te­li­jat jal­kau­tui­vat ih­mis­ten pariin – Lapin maa­kun­ta- ja so­te-uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lu­ryh­mä py­säh­tyi päi­väk­si Po­siol­le

09.05.2018 09:00
Paliskunnan päättäjien rooli selkeytyi – virkamiehen esteellisyyssääntöä ei sovelleta ellei kyse ole julkisesta hallintotehtävästä

Pa­lis­kun­nan päät­tä­jien rooli sel­key­tyi – vir­ka­mie­hen es­teel­li­syys­sään­töä ei so­vel­le­ta ellei kyse ole jul­ki­ses­ta hal­lin­to­teh­tä­väs­tä

09.11.2017 10:10
Nainen joka löysi pois polulta – Janette Backman on insinööri ja taiteilija, jolla on maahispeikko matkaoppaana

Nainen joka löysi pois polulta – Janette Backman on in­si­nöö­ri ja tai­tei­li­ja, jolla on maa­his­peik­ko mat­ka­op­paa­na

27.09.2017 10:30

Katso video: Us­ko­mat­to­man vä­rik­käi­tä saaria – il­ma­ku­vat Posion rus­kas­ta ihas­tut­ta­vat Fa­ce­boo­kis­sa

25.09.2017 10:00
Sankaritarina Lapista
Kolumni

San­ka­ri­ta­ri­na Lapista

24.04.2017 04:59

”Koil­lis­maa­ta ja sillä siisti”

22.02.2017 05:00
Nyt puhuvat Helsingistä tulleet Rukan turistit: ”Olemme Lapissa” – Koillismaa ei sano yhtään mitään

Nyt puhuvat Hel­sin­gis­tä tulleet Rukan tu­ris­tit: ”Olemme La­pis­sa” – Koil­lis­maa ei sano yhtään mitään

22.02.2017 05:00