Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Ruska

Ruska on pian par­haim­mil­laan Lapissa – vii­le­ne­vät säät en­tei­le­vät voi­ma­kas­ta vä­ri­lois­toa

08.09.2021 14:18
Tilaajille

Rus­ka­mat­kai­li­joi­den määrä on kas­va­nut jopa nel­jän­nek­sel­lä viime vuo­des­ta – Etenkin lap­si­per­heet ja nuoret pa­ris­kun­nat saa­pu­vat ihai­le­maan Lapin vä­ri­lois­toa

16.09.2020 09:21
Tilaajille

Ruska alkaa vi­ral­li­ses­ti nyt – katso video vä­reis­sä leis­ku­vas­ta Py­hä­vaa­ras­ta

13.09.2020 12:00
Tilaajille
Ruskaa Pyhävaaralla

Ruskaa Py­hä­vaa­ral­la

12.09.2020 12:00
Tilaajille

Mat­kai­li­jat täyt­tä­vät polut ja kaupat Koil­lis­maal­la – En­nä­tys­vilk­kaan kesän jälkeen kan­sal­lis­puis­tos­sa ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa odo­te­taan nyt myös vil­kas­ta syksyä

07.09.2020 04:00
Tilaajille

Rus­ka­mat­ka va­ra­taan usein viime tipassa – Lapin mat­kai­lu­yri­tys­ten mukaan syk­sys­tä voi tulla jopa edel­li­siä vilk­kaam­pi nyt kun ko­ti­maan mat­kai­lu on suo­sios­saan

31.08.2020 15:06
Tilaajille

2000 kävijää tänäkin vii­kon­lop­pu­na - Suomen suo­si­tuim­mal­la ul­koi­lu­rei­til­lä ei tar­vit­se olla yksin: Luonto saa naa­pu­rit­kin ter­veh­ti­mään toi­siaan

22.09.2018 09:00

Repiikö voi­ma­kas lou­nais­tuu­li ruskan? – syk­syi­sis­tä su­muis­ta ja kuu­ras­ta vasta en­si­ma­kua

20.09.2018 11:00

Se alkaa tällä kel­lon­lyö­mäl­lä! – mil­lai­nen kär­si­mys saa puut heh­ku­maan?

13.09.2018 12:00

Katso video: Us­ko­mat­to­man vä­rik­käi­tä saaria – il­ma­ku­vat Posion rus­kas­ta ihas­tut­ta­vat Fa­ce­boo­kis­sa

25.09.2017 10:00

Ruska alkoi juuri nyt, tasan kello 12

13.09.2017 12:00

Syys­kuun läm­pi­mät toivat komeat aa­mu­su­mut – Ruska he­lah­taa lois­toon­sa vasta yö­pak­kas­ten myötä

05.09.2017 05:00