Tilaajille

Pii­li­joen vanha uoma on ollut vedettä yli puoli vuo­si­sa­taa – maas­to­käyn­nil­lä yl­lä­tyk­si­nä löytyi muun muassa vanhan myllyn rauniot ja ve­si­put­ki

Viranomaiset tutustuivat ennallistettavan joen maastoon kävellen.

Kuusinkijoen ja Piilijoen kunnostushankkeessa jalkauduttiin tiistaina maastoon tutkimaan, mitä kaikkea noin puolitoista kilometriä pitkän Piilijoen vanha uoma pitää tänä päivänä sisällään. Kun Piilijokea 1950-luvun puolivälistä padonnut maapato puretaan tulevaisuudessa, vesi tulee virtaamaan koskipaikkojen ja suvantojen läpi kuten viimeksi ennen viime vuosisadan puoliväliä.

Ennen kuin lapion varteen tartutaan, pitää tietää millaisessa kunnossa vanha uoma on ja mitä siellä pitää mahdollisesti tehdä. Mukana maastokäynnillä oli Kuusinkijoki kuntoon ry:n Matti Aikion ja Markku Tornbergin lisäksi edustajia Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksista ja Metsähallituksesta. Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen osallistui myös maastoretkelle.