Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Kuusinkijoki
Piilijoen vanha uoma on ollut vedettä yli puoli vuosisataa – maastokäynnillä yllätyksinä löytyi muun muassa vanhan myllyn rauniot ja vesiputki

Pii­li­joen vanha uoma on ollut vedettä yli puoli vuo­si­sa­taa – maas­to­käyn­nil­lä yl­lä­tyk­si­nä löytyi muun muassa vanhan myllyn rauniot ja ve­si­put­ki

10.06.2021 11:00
Tilaajille
Jokikalastajat valmiita muuttamaan tapojaan taimenkannan vuoksi – villin kannan häviäminen voisi vähentää selvästi Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijokien vetovoimaa

Jo­ki­ka­las­ta­jat val­mii­ta muut­ta­maan ta­po­jaan tai­men­kan­nan vuoksi – villin kannan hä­viä­mi­nen voisi vä­hen­tää sel­väs­ti Ou­lan­ka-, Kitka- ja Kuu­sin­ki­jo­kien ve­to­voi­maa

16.05.2021 04:00
Tilaajille
Pääjärven syönnöstaimenista joka viides on Kuusamon Kuusingilta, jokialueella on mahdollisuuksia vielä parempaan – miten kunnostus vaikuttaa?

Pää­jär­ven syön­nös­tai­me­nis­ta joka viides on Kuu­sa­mon Kuu­sin­gil­ta, jo­ki­alueel­la on mah­dol­li­suuk­sia vielä pa­rem­paan – miten kun­nos­tus vai­kut­taa?

22.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusingin virtaaman pieneneminen johtuu kuivuudesta – Voimayhtiö: vettä juoksutettu nimenomaan kalakantojen turvaamiseksi

Kuu­sin­gin vir­taa­man pie­ne­ne­mi­nen johtuu kui­vuu­des­ta – Voi­mayh­tiö: vettä juok­su­tet­tu ni­men­omaan ka­la­kan­to­jen tur­vaa­mi­sek­si

25.08.2018 09:25
Kuusingin virtaaman pieneneminen johtuu kuivuudesta – Voimayhtiö: vettä juoksutettu nimenomaan kalakantojen turvaamiseksi

Kuu­sin­gin vir­taa­man pie­ne­ne­mi­nen johtuu kui­vuu­des­ta – Voi­mayh­tiö: vettä juok­su­tet­tu ni­men­omaan ka­la­kan­to­jen tur­vaa­mi­sek­si

25.08.2018 09:25
Viikkorauhoitus pois taimenjoilta – rauhoituksesta saatiin huonoa palautetta, eikä siitä ollut hyötyä

Viik­ko­rau­hoi­tus pois tai­men­joil­ta – rau­hoi­tuk­ses­ta saatiin huonoa pa­lau­tet­ta, eikä siitä ollut hyötyä

26.04.2018 11:30
Kuusinkijoen säännöstely aiheuttaa ongelmia – Kalastusmatkailu tuo jokialueille 1-2 miljoonaa euroa vuodessa

Kuu­sin­ki­joen sään­nös­te­ly ai­heut­taa on­gel­mia – ­Ka­las­tus­mat­kai­lu tuo jo­ki­alueil­le 1-2 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

20.04.2018 05:00