Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

Suurtehopumppausmoduulia voidaan hyödyntää esimerkiksi veden pumppaamisessa metsäpalojen sammuttamista varten. Kuvassa Muhoksen metsäpalon jälkiä heinäkuussa 2020.
Suurtehopumppausmoduulia voidaan hyödyntää esimerkiksi veden pumppaamisessa metsäpalojen sammuttamista varten. Kuvassa Muhoksen metsäpalon jälkiä heinäkuussa 2020.
Kuva: Janne Körkkö

Pohjoisen pelastuslaitosten yhteiselle suurtehopumppausmoduulin kehittämiseen on myönnetty merkittävä EU-rahoitus. Kyseinen suurtehopumppausmoduuli on Oulu-Koillismaan, Jokilaaksojen, Kainuun ja Lapin pelastuslaitosten yhteinen hanke. 

Hanke pyrkii kehittämään suurtehopumppausmoduulin, jonka teho vastaa suorituskyvyltään EU:n pelastuspalvelumekanismin vaatimuksia. 

Suurtehopumppausmoduulilla tarkoitetaan nopeasti toimintavalmista erikoistunutta autonomista pelastusyksikköä. Yksikköä voidaan käyttää esimerkiksi veden pumppaukseen tulvivilla alueilla ja veden kuljetukseen metsäpalojen sammuttamisessa. 

Moduuli on osa pohjoisten neljän pelastuslaitosten yhteista Arctic Rescue Team -kokonaisuutta. 

Moduulin on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta. Ennen käyttöä moduuli käy läpi sertifiointiprosessin, jonka aikana sen suorituskyky testataan. 

Kaikkiaan moduulia kehittävälle hankkeelle myönnettiiin 610 000 euron EU-rahoitus. Hankkeen kokonaisarvo on noin 813 000 euroa. 

EU:n pelastuspalvelumekanismin pelastuspalvelupoolista (ECPP) myönnetyn rahoituksen ehtona on, että Suomi sitoutuu EU:n pelastuspalvelupoolin toimintaan viideksi vuodeksi. Pelastuspalvelumekanismi on EU:n komission alainen järjestelmä, joka tukee ja koordinoi hätäapua katastrofeissa ja suuronnettomuustilanteissa. 

Tiedotteen mukaan EU:n pelastuspalvelupooli takaa EU:n tasoisen riittävän avun, kun maan omat voimavarat eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta selviämiseen. Apu voi olla asiantuntija-, pelastusjoukkue- tai materiaaliapua.