Pol­ku­pyö­räi­ly li­sään­tyy hyvien kelien myötä – Lii­ken­ne­yk­si­kön johtaja ko­mi­sa­rio Pasi Ris­sa­nen kertaa väis­tä­mis­sään­tö­jä

Polkupyöräily lisääntyy hyvien pyöräilykelien myötä ja pyöräily onkin jo kovasti lisääntynyt talvesta.
Polkupyöräily lisääntyy hyvien pyöräilykelien myötä ja pyöräily onkin jo kovasti lisääntynyt talvesta.
Kuva: Mikko halvari

Polkupyöräily lisääntyy hyvien pyöräilykelien myötä ja pyöräily onkin jo kovasti lisääntynyt talvesta. Liikenneyksikön johtaja komisario Pasi Rissanen kertaa väistämissääntöjä autoilijan sekä pyöräilijän välillä.

Autoilija on velvollinen väistämään pyöräilijää, kun auto tulee väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin takaa. Liikenneympyröihin autoilija tulee lähes aina kärkikolmion takaa, jonka jälkeen yleensä pyörätien jatke sijaitsee. Tällöin autoilija väistää ympyrään tullessaan myös pyörätien jatketta ylittävää pyöräilijää. Autoilijan on huomattava, että pyöräilijä voi tulla kummasta suunnasta tahansa, koska pyörätiet ovat usein kaksisuuntaisia.

– Kääntyessään ajoneuvon kuljettajan tulee väistää risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. On huomattava, että tämä sääntö velvoittaa myös silloin, kun autoilija kääntyy vihreillä valoilla risteyksessä. Ainoastaan vihreä nuolivalo osoittaa, että risteävällä tiellä on jalankulkijoille ja pyöräilijöille punainen valo autoilijan kääntyessä, Rissanen sanoo.

Liikenneympyrästä poistuminen katsotaan risteyksessä kääntymiseksi. Eli ympyrästä poistuttaessa väistetään aina pyöräilijöitä, tulivat nämä kummasta suunnasta tahansa. Oikealle kääntyessän tai liikenneympyrään mennessään voi autoilijalla helposti jäädä oikealta tulevat pyöräilijät liian vähälle huomiolle, mihin on hyvä kiinnittää huomiota.

Jos pyöräilijä tulee pyörätieltä tai yhdistetyltä pyörätieltä ja jalkakäytävältä ajoradalle, eikä ajorataa kulkeville ajoneuvoille ole osoitettu liikennemerkeillä tai liikennevaloilla väistämisvelvollisuutta, väistää pyöräilijä sekä oikealta että vasemmalta tulevia ajoneuvoja. Samoin jos pyöräilijä tulee pihasta tai joltain vähäiseltä tieltä tai polulta ajoradalle, väistää hän muuta liikennettä. Useasti pyöräilijät saattavat unohtaa, että heidän ylittäessään tietä pyörätien jatketta pitkin, eikä autolle ole osoitettu väistämisvelvollisuutta tai se ei ole kääntymässä, onkin pyöräilijä väistämisvelvollinen. Kyseisiä kohtia löytyy taajamista useita. Tällöin kyse on monesti tien kohdasta, jossa suojatie ja pyörätie on rakennettu keskelle tien suoraa osuutta.