Tilaajille

Posio mukaan hank­kee­seen ke­hit­tä­mään maas­to­pyö­räi­lyä – Po­siol­le suun­nit­teil­la uusi noin 70 ki­lo­met­riä pitkä maas­to­pyö­räi­ly­reit­ti Ko­rouo­man La­pio­kön­kääl­tä Akan­lah­den tu­kin­siir­to­lai­tok­sel­le

Posion kunta lähtee mukaan hankkeeseen kehittämään maastopyöräilyä. Posiolle on jo suunnitteilla uusi noin 70 kilometriä pitkä maastopyöräilyreitti Korouoman Lapiokönkäältä Akanlahden tukinsiirtolaitokselle

Hankkeen takana on Lapin elinkeino,- liikenne -ja ympäristökeskus, joka pyytää kuntia mukaan hankkeeseen kehittämään maastopyöräilyä kuntiensa alueilla.