Tilaajille

Po­siol­la eh­do­te­taan ke­vyen­lii­ken­teen­väyän ra­ken­ta­mis­ta kes­kus­tas­ta Ki­rin­tö­vaa­ra-Him­mer­ki -mat­kai­lu­alueel­le

Posion matkailuyhdistyksen entinen puheenjohtaja, monitoimiyrittäjä Oiva Soudunsaari on jättänyt kuntalaisaloitteen kevyenliikenteenväyän rakentamisesta keskustasta Kirintövaara-Himmerki -matkailualueelle.

Hanke pitäisi Soudunsaaren mukaan saada nopeasti valmisteluun kuntalaisten ja matkailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi. Kevyen liikenteen väylä tulisi rakentaa SEO:n huoltoaseman risteyksestä Kuusamon suuntaan Kirintövaara-Himmerki matkailupalvelualueelle. Tarvittavan väylän kokonaispituus olisi noin 5,5 kilometriä.