Tilaajille

Pro­met­heus-lei­ril­lä luodaan kes­kus­te­lua ih­mis­suh­teis­ta, sek­suaa­li­suu­des­ta ja omasta tu­le­vai­suu­des­ta – ylä­as­te­ikäi­sil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la asiois­ta eri tavalla kuin kou­lus­sa: "Oman leirini jälkeen huo­ma­sin olevani en­nak­ko­luu­lot­to­mam­pi"

Prometheus-leirejä on järjestetty vuodesta 1989. Kolmenkymmenen vuoden aikana yli 17 000 leiriläistä. Leirit ovat kaikille nuorille avoimia sekä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. Espoolainen Emma Pellikka on apuohjaajana toisena kesänä peräkkäin.

Yksi kuudestakymmenestä Suomessa järjestettävästä Prometheus-leiristä on tällä hetkellä käynnissä Kuusamon Vasaranperällä. Kahdeksannen luokan käyneitä leiriläisiä on tullut pääkaupunkiseudulta saakka.

– Valitsin Kuusamon leirin, sillä halusin nähdä erilaisia maisemia ja tavata erilaisia ihmisiä, sanoo helsinkiläinen Aarni Lassila.