Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken alue­vaa­li­eh­dok­kaat yk­si­mie­li­siä: pal­ve­lui­den on säi­lyt­tä­vä saa­vu­tet­ta­vi­na

Valtaosa Pudasjärven ja Taivalkosken aluevaaliehdokkaista katsoo, että jokaisessa kunnassa on oltava sosiaali- ja terveysasema.

Aluevaaliehdokkaat ovat varsin yksimielisiä siitä, että sote-palvelujen tulee olla saavutettavia koko hyvinvointialueella.
Aluevaaliehdokkaat ovat varsin yksimielisiä siitä, että sote-palvelujen tulee olla saavutettavia koko hyvinvointialueella.
Kuva: Jussi Leinonen/Arkisto

Kaleva Median vaalikoneeseen vastanneet pudasjärveläiset ja taivalkoskelaiset aluevaaliehdokkaat ovat yksimielisiä siitä, että sote-palveluiden tulee olla jatkossakin saavutettavia. Vastanneista kaksitoista ilmoitti olevansa joko samaa tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan jokaisessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.

Vastanneista vain kolme ehdokasta kertoi olevansa asiasta eri mieltä. He korostivat perusteluissaan sitä, että kuntarajoja ja seiniä tärkeämpää on etäisyys palveluihin ja niiden muu saavutettavuus.

Vielä suurempi yksimielisyys vallitsee paloasemista. Vain kaksi ehdokasta ilmoitti olevansa sitä mieltä, että paloasemien määrästä voidaan tinkiä. Heistä Heli Hietala (sd.) ei perustellut kantaansa, mutta kokoomuksen Jukka Mikkonen korosti tässäkin kysymyksessä palvelun saatavuutta.

– Kun kunnilla ei enää ole suoraa vaikutusvaltaa, palveluverkkoa voidaan tarkastella palvelutarpeen ja vasteaikojen perusteella. Mikäli näin löytyy perusteita karsimiseen, se voidaan toteuttaa, hän perusteli kantaansa vaalikoneessa.

Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta on Pohjois-Pohjanmaan aluevaaleissa yhteensä 24 ehdokasta. Heistä kaksi kolmasosaa eli kuusitoista vastasi Kaleva Median vaalikoneeseen.

Eniten pudasjärveläisiä ja taivalkoskelaisia ehdokkaita on vihreillä. Vaalikonevastauksissa vihreiden kannat jäävät kuitenkin hämäriksi, sillä seitsemästä ehdokkaasta vain kaksi vastasi vaalikoneeseen.

Muista puolueista SDP:llä on viisi, perussuomalaisilla ja keskustalla kolme, kokoomuksella ja vasemmistoliitolla kaksi sekä kristillisdemokraateilla ja Liike Nytillä yhdet ehdokkaat.

Koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on yhteensä 636 ehdokasta 17:stä eri puolueesta. Lisäksi ehdolla on yksi yhteislistoihin kuulumaton ehdokas.

Juttu jatkuu kuvan alapuolella.

Äänestysliput ovat odotteleet varastoissa keskiviikkona alkavaa ennakkoäänestystä.
Äänestysliput ovat odotteleet varastoissa keskiviikkona alkavaa ennakkoäänestystä.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Vaalikonevastauksissa puolueiden väliset erot näkyvät selvemmin, kun huomioidaan muutkin kuin pelkästään Pudasjärven ja Taivalkosken ehdokkaat.

Tämä on havaittavissa esimerkiksi vastauksissa väitteeseen, jossa esitetään, että ennemmin tulee nostaa veroja kuin karsia palveluita, jos rahat meinaavat loppua. Kokoomuslaisista vain yksi vastannut kertoi olevansa asiasta täsmälleen samaa mieltä, kun vasemmistoliiton vastaajista yksikään ei ilmoittanut olevansa täysin eri mieltä.

Muiden suurimpien puolueiden ehdokkaiden kannoissa on enemmän hajontaa. Keskustan ja perussuomalaisten ehdokkaiden enemmistö tinkisi rahapulassa palveluista, kun taas SDP:n ja vihreiden ehdokkaat olisivat valmiimpia nostamaan veroja.

Aluevaltuustojen kannalta kysymys on ainakin toistaiseksi hypoteettinen, sillä alueilla ei ole verotusoikeutta. Hyvinvointialueiden toiminta perustuu alkuvaiheessa valtion rahoitukseen. Niin sanottu maakuntavero voi olla tulossa myöhemmin alueiden rahoituksen pohjaksi, mutta asia on poliittisesti kimurantti.

Vaalikoneeseen vastanneista myönteisimmin maakuntaveroon suhtautuvat vasemmistoliiton ja vihreiden ehdokkaat, kielteisimmin kokoomuslaiset, keskustalaiset ja perussuomalaiset. SDP:n ehdokkaista hienoinen enemmistö on veron kannalla.

Ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 12. tammikuuta ja päättyy tiistaina 18. tammikuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta.

Äänioikeutetut voivat halutessaan äänestää ennakkoon missä tahana yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Suomessa jokaisessa kunnassa on vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka.

Äänestyspaikalla on esitettävä henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Mukaan voi ottaa myös myös postitse kotiin saapuneen äänioikeusilmoituksen, mutta se ei ole välttämätöntä.

FAKTA

Aluevaalien ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on mahdollista 12.–18. tammikuuta.

Äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa.

Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka.

Pudasjärvellä ennakkoäänestyspaikkoja on kuusi, Taivalkoskella yksi.

Pudasjärven ja Taivalkosken ennakkoäänestyspaikat

Hyvän olon keskus Pirtti

Varsitie 1

12.–14.1. klo 10–18

15.–16.1. klo 10–14

17.–18.1. klo 10–18

Niemitalon Juustola

Hetekyläntie 8, Kipinä

12.1. klo 10–13

Livokas ry (Livon entinen koulu)

Kirsiojantie 31, Livo

13.1. klo 9.30–11.30

Sarakylän koulu

Sarakyläntie 5426, Sarajärvi

13.1. klo 13–15

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte

Syötekeskuksentie 126, Syöte

14.1. klo 9.30–12

Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä)

Näljängäntie 1391, Puhos

17.1. klo 10–12.30

Taivalkosken vanhapaloasema

Kauppatie 8

12.–14.1. klo 9–17

15.1. klo 10–14

16.1. klo 11–16

17.1. klo 9–18

18.1. klo 9–20