TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tilaajille

Suo­li­jär­ven sään­nös­te­lys­tä suun­ni­tel­laan videon te­ke­mis­tä – Posion kunta tukee tu­han­nel­la eurolla edel­lyt­täen, että muutkin ra­hoit­ta­jat si­tou­tu­vat tu­le­maan mukaan

Posion kunta tukee tuhannella eurolla Viestintätoimisto Lehtiniemi Oy suunnittelemaa videon tekemistä Suolijärven säännöstelystä. Tukemisesta päättänyt kunnanhallitus hyväksyi tuen edellyttäen, että myös muut rahoittajat sitoutuvat

rahoittamaan videotuotantoa. Videotuotannon kokonaisbudjetti on 20 000 euroa.

Tuottaja hakee tuotannolle rahoitusta lisäksi myös alueen osakaskunnilta, Suolijärven kalatalousalueelta, PVO Vesivoima Oy:ltä sekä erilaisilta apurahoja myöntäviltä rahastoilta ja säätiöiltä. Tavoitteena on saada rahoituksesta puolet apurahoina ja puolet  muilta rahoittajilta.

Videotuotannon kokonaisbudjetti koostuu käsikirjoituksesta, toimittamisesta, kuvaamisesta, leikkaamisesta, matkakuluista sekä  materiaalikustannuksista ja kalustovuokrista.

Lue digiä _3 kk vain 1 kk hinnalla_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.