Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Suomen rajat avataan kol­mes­sa vai­hees­sa, var­tioin­ti län­si­ra­jal­ta poistuu lauan­tai­na 19.9., mar­ras­kuus­sa käyt­töön lo­pul­li­nen kahden testin malli – katso tal­len­ne ja pää­koh­dat hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

Hallitus on sopinut neuvotteluissaan keskiviikkona ja torstaina hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa. Hallitus kertoi päätöksistä tiedotustilaisuudessa  perjantaina.

Rajaliikenteen muutokset /Valtionneuvosto
Rajaliikenteen muutokset /Valtionneuvosto
Kuva: Valtionneuvosto

–Rajavartiolaitoksen Tuomas Laosmaa: Rajavartiolaitos poistuu Ruotsin rajalta sisärajavalvonnan poistuttua 19.9. jälkeen.

– Omaehtoinen karanteenisuositus on edelleen voimassa niistä maista, joihin kohdistuu maahantulon rajoituksia.

– Rajayhteisöjen päivittäinen kanssakäynti mahdollistetaan pohjoisella maarajalla sekä Viron ja Ruotsin lautta- ja lentoliikenteessä ilman testaustodistusta ja karanteenia alueellisen tautitilanteen ollessa suurin piirtein toisiaan vastaava em. ilmaantuvuudesta riippumatta. Muiden matkustajien osalta terveysviranomaiset tekevät riskiarvion perusteella kohdennettuja tarkastuksia ja testauksia.

– Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta ei Suomeen palatessa edellytetä testaustodistusta. Korkeamman ilmaantuvuuden maista saavuttaessa heidät ohjattaisiin testeihin ja karanteeniin Suomessa.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarkastelee viikon välein maiden ja alueiden sijoittumista matalamman ja korkeamman ilmaantuvuuden kategorioihin.

–Toimintamalli mahdollistaa myös Charter- ja ryhmämatkat EU-maista, Schengen-alueelta ja EU:n vihreän listan maista silloinkin, kun ilmaantuvuus ylittää raja-arvon 25, jos matka kestää enintään 72 tuntia. Jos matka kestää yli 72 tuntia, sovelletaan normaalia menettelyä karanteenista ja toisesta testistä.

– Sairaanhoitopiirien ei tarvitse Ohisalon mukaan olla huolissaan testaamisesta koituvista kuluista. Valtio korvaa koronatestaamisesta ja jäljittämisestä koituvat kulut. Testien maksujärjestely ovat kuitenkin vielä auki.

– Ministeri Ohisalon mukaan lokakuun alussa korkeamman ilmaantuvuuden maista saapuvat voivat lyhentää kahden viikon karanteeniaan hakeutumalla testiin heti Suomeen saavuttuaan ja toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin jälkeen. Tämä helpottaa tarpeellista työmatkaliikennettä. Matalamman ilmaantuvuuden (enintään 25) maista tai alueilta maahan saapuvilta edellä mainittuja erityistoimia ei vaadita.

– Jos matka kestää alle kolme päivää, toista testiä ei tarvita.

– Ministeri Timo Harakan mukaan korkeamman (yli 25) ilmaantuvuuden maista tulevat testataan marraskuun lopusta alkaen kahteen kertaan. Toinen testi tehdään kolmen päivän kuluessa. Negatiivinen testitulos vapauttaisi matkustajan karanteenista.

– Marraskuussa voimaan astuvassa Testaa ja tule -mallissa korkeamman (yli 25) ilmaantuvuuden maista tulleilta edellytetään todistusta viimeisen 72 tunnin aikana otetusta negatiivisesta koronatestistä. Malli otetaan käyttöön marraskuun 23. päivä mennessä.

– Kaikille Suomeen korkeamman ilmaantuvuuden maasta saapuville suositellaan tällä hetkellä 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Siirtymäkauden ajaksi EU-maista ja Schengen-alueelta sekä EU:n vihreän listan korkeamman ilmaantuvuuden maista ja muista kolmansista maista välttämättömän syyn perusteella maahan saapuville suositellaan ennakkotestausta.

– Maria Ohisalon mukaan hallituksen maahantulostrategian käyttöönotossa on kolme vaihetta: lauantaina 19.9. astuvat voimaan välittömät uudistukset sisä- ja ulkorajan liikenteessä. Siirtymäkauden malli alkaa 1.10., jolloin maahantulon rajoitukset sisä- ja ulkorajoilla jatkuvat. Raja-arvon ylittävistä maista tuleville vapaaehtoinen ennakkotestaus, omaehtoinen karanteeni ja toinen testi. Testaa ja tule -malli korkean ilmaantuvuuden maihin alkaa marraskuun  23. päivä testausjärjestelyn lainsäädännön ja testauskapasiteetin varmistuttua. Mallissa liikenteenharjoittajalle tulee velvollisuus tarkastaa matkailijalta negatiivinen testaustodistus.

– Lauantaina 19.9. alkaen välittömät rajapäätökset astuvat voimaan:  maahantulon rajoitukset poistuvat muun muassa Islannista, Ruotsista, Norjasta, Puolasta ja Saksasta. Muiden maiden osalta tilannetta seurataan EU:n Green listin mukaan. Italian ja Unkarin maahantuloa rajoitetaan.

– Tartuntojen raja-arvo on ensi lauantaista alkaen maksimissaan 25 tapausta sataatuhatta henkilöä kohden viimeisen kahden viikon aikana. Pysyvässä testausmallissa yli 25 ilmaantuvuuden maat pääsevät Suomeen vain ennakkotestaamisella.


Hallituksen tiedotustilaisuuteen osallistuivat sisäministeri Maria Ohisalo, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Paikalla ovat myös kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sisäministeriöstä, johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja yksikön päällikkö Tuomas Laosmaa Rajavartiolaitoksesta sekä etäyhteydellä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Hallitus on torstai-iltana päättänyt, että ensi viikon lauantaista alkaen Suomeen matkustaminen sallitaan niistä maista, joissa on enintään 25 uutta tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Tähän mennessä vastaava luku on ollut kahdeksan.

Muutos tarkoittaa, että Suomeen on mahdollista tulla esimerkiksi Ruotsista, Norjasta ja Saksasta.

Ministeri Harakan mukaan liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan lainsäädäntöä Testaa ja tule -mallista,  jonka avulla Suomeen saisi tulla yli 25 tapauksen raja-arvomaista silloin, jos lähtömaassa tehdyn koronatestin tulos on negatiivinen.