Tilaajille

Taan­tu­nei­ta ve­si­lin­tu­kan­to­ja ha­lu­taan el­vyt­tää – Työ­ryh­mä pohtii vas­tuul­lis­ta ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys­tä

Sinisorsa on tärkeimpiä riistavesilintulajeja. Vesilintuseurannan mukaan sen pesimäkanta on ollut pitkällä aikavälillä kasvussa, mutta 2010-luvun puolivälissä kasvu taittui.
Sinisorsa on tärkeimpiä riistavesilintulajeja. Vesilintuseurannan mukaan sen pesimäkanta on ollut pitkällä aikavälillä kasvussa, mutta 2010-luvun puolivälissä kasvu taittui.
Kuva: Jukka Leinonen

Taantuvien vesilintujen kantojen kohentamista pohtimaan perustetaan laajapohjainen työryhmä. Maa- ja metsätalousministeriö perustaa työryhmän valmistelemaan vastuullisuusstrategiaa tarhattujen riistalintujen kasvatuksesta ja vesilintujen metsästyksestä.

– Työryhmä on tarkoitus asettaa toukokuun alkupuolella ja toukokuussa kokoonnutaan jo ensimmäisen kerran, erityisasiantuntija Janne Pitkänen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.