Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tai­val­kos­ken pe­rus­suo­ma­lais­ten jul­ki­lau­su­ma: Kou­lu­tus­ta ei saa ajaa alas

Ammatillinen koulutus ja lukio tulee säilyttää kaikin käytettävissä olevin keinoin myös jatkossa, Taivalkosken perussuomalaisten julkilausumassa sanotaan.
Ammatillinen koulutus ja lukio tulee säilyttää kaikin käytettävissä olevin keinoin myös jatkossa, Taivalkosken perussuomalaisten julkilausumassa sanotaan.
Kuva: Risto Pikkupeura

Taivalkosken kunnassa tulee jatkaa ja edelleen kehittää yritysmyönteistä kuntapolitiikkaa, koska vain toimivan yritystoiminnan tulos on sitä nettovarallisuutta, joka on jaettavissa, ja joka toimii niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Julkisissa hankinnoissa tulisi etsiä keinoja, että paikalliset yritykset voisivat olla tarjouskilpailuissa mukana, tarvittaessa pilkkomalla hankintoja pienempiin osiin niissä puitteissa, missä hankintalaki antaa mahdollisuuksia.

Ykköspropriteettina tulee pitää kuntalaisten lähipalveluiden saatavuuden turvaamista nopeasti muuttuvassa ja aineellisesti niukkenevassa maailman ajassa, jossa tarvitaan rohkeutta julkisen rahan priorisointiin kunnan perustehtävien turvaamiseksi.

Tulevassa sote-ratkaisussa kunnan erittäin hyvän lääkäritilanteen ja hyvin toimivan terveyskeskuksen säilyttäminen tulee olla keskiössä.

Kokous piti tärkeänä, että keskiasteen aloituspaikkoja ei missään olosuhteissa ajeta alas. Ammatillinen koulutus ja lukio tulee säilyttää kaikin käytettävissä olevin keinoin myös jatkossa. Kokous piti tärkeänä myös, että maan hallitus ja eduskunta tunnistavat Itä- ja Pohjois-Suomen merkityksen tehdessään aluepoliittisia ratkaisuja.

Taivalkosken Perussuomalaiset rySyyskokous