"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Perussuomalaiset
Pääkirjoitus

Vanha vet­kut­te­lu pa­ko­lais­asian ym­pä­ril­lä näyttää nyt oudolta – kuu­des­sa vuo­des­sa Kuu­sa­mos­sa on tullut kunta, jossa asuu myös pa­ko­lais­per­hei­tä

15.09.2021 04:00 2
Tilaajille

Loput neljä puo­luet­ta tek­ni­seen vaa­li­liit­toon Kuu­sa­mos­sa – sopimus paik­ko­jen ja­ka­mi­ses­ta tehtiin maa­nan­tai­na

21.06.2021 23:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa kenestä tahansa voi tulla mitä ta­han­sa" – Voi­tim­me vaalit, ja 600 li­sä­val­tuus­to­paik­kaa on veret sei­saut­ta­va suo­ri­tus

17.06.2021 04:00 3
Tilaajille

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta on suurin kai­kis­sa Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta eri ti­lan­teis­sa – päät­tyy­kö pe­rus­suo­ma­lais­ten pait­sio?

16.06.2021 08:17 1
Tilaajille

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Esko Tör­mä­nen on me­neh­ty­nyt

12.06.2021 17:00 5
Tilaajille

Yltääkö pe­rus­suo­ma­lais­ten noste Koil­lis­maal­le asti? Kuu­sa­mos­sa ta­voi­tel­laan viittä paik­kaa: "Nyt meillä on us­kal­tau­tu­nut ehdolle mal­til­li­sem­man siiven edus­ta­jia, ja se varmaan poikii ää­nes­tä­jiä"

28.05.2021 11:02 1
Tilaajille

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lais­ten uusi pu­heen­joh­ta­ja Tero Kokko kävi välillä Kes­kus­tas­sa – uskoo nyt oman po­liit­ti­sen uran nousuun

09.04.2021 11:35 2
Tilaajille
Kolumni

Po­lii­tik­ko ei voi laittaa päätä pen­saa­seen, kun jakaa maut­to­mia ja ra­sis­ti­sia meemejä – jos voi ar­vos­tel­la muiden pää­tök­siä, pitää us­kal­taa kantaa vastuu omista teois­taan

18.03.2021 04:00 1
Tilaajille

Po­li­tiik­kaa tulee tehdä rat­kai­su­kes­kei­ses­ti, sanoo Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lais­ten eronnut pu­heen­joh­ta­ja Tarja Lei­no­nen-Vii­nik­ka – eron syynä eri­mie­li­syys arvo- ja ke­hit­tä­mis­lin­jas­ta

16.03.2021 16:35 2
Tilaajille

Kuusi kuu­sa­mo­lais­ta pai­kal­lis­jär­jes­töä si­tou­tuu puo­lus­ta­maan ih­mis­oi­keuk­sia sekä tor­ju­maan kaikkia ra­sis­ti­sen vä­ki­val­lan muotoja ja kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vastaan – pe­rus­suo­ma­lai­set puuttuu jou­kos­ta, taus­tal­la Tapio Lämsän so­me­jul­kai­sut

15.03.2021 13:29 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hiek­ka­laa­ti­kol­ta hyvään pää­tök­sen­te­koon

14.02.2021 17:00 4
Tilaajille

Tai­val­kos­ken pe­rus­suo­ma­lais­ten jul­ki­lau­su­ma: Kou­lu­tus­ta ei saa ajaa alas

19.11.2020 12:00

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kun­nal­lis­kiu­san­te­koa val­tuus­ton il­ta­kou­lun etä­osal­lis­tu­mi­ses­sa

28.08.2020 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Neu­vos­to­liit­to 2.0 on entistä enemmän to­del­li­suut­ta – Eikö jo erota eurosta ja oteta oma va­luut­ta käyt­töön?

25.06.2020 04:00

Kuu­sa­mon PS va­kaas­ti Lämsän takana

29.01.2019 05:00

Tapio Lämsä pyrkii edus­kun­taan Kuu­sa­mos­ta – pe­rus­suo­ma­lais­ten listaa hal­lit­see Oulun seutu

30.07.2018 11:40

Lämsä piirin pu­heen­joh­ta­jis­toon

09.01.2018 10:30
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Po­li­tiik­kaan il­mes­tyy Messias noin kym­me­nen vuoden välein – ja hetken aikaa sanoma uppoaa kansaan

16.03.2021 16:16
Lukijalta

Mie­li­pi­de: Pe­rus­suo­ma­lais­ten tarina muis­tut­taa aivan Taru sor­mus­ten her­ras­ta -e­lo­ku­va­tri­lo­giaa – nyt nimi olisi vain Taru hil­lo­tol­pan her­ras­ta

16.03.2021 16:23