Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perussuomalaiset
PS:n Tapio Lämsä löysi yhden asian, josta voi kehua edellistä hallitusta – muuten hän löytää vain siivottavaa: "Tuleva tehtävä laittaa maan asiat paremmalle on haastava"
Mielipidekirjoitus

PS:n Tapio Lämsä löysi yhden asian, josta voi kehua edel­lis­tä hal­li­tus­ta – muuten hän löytää vain sii­vot­ta­vaa: "Tuleva tehtävä laittaa maan asiat pa­rem­mal­le on haas­ta­va"

01.05.2023 15:52 2
Tilaajille
Nyt Kuusamon perussuomalaisten valtuustoryhmästä halutaan erottaa kolme valtuutettua – puheenjohtaja Tapio Lämsä vaitonainen: "Tässä on ollut ihan tarpeeksi mölinää"

Nyt Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­tä ha­lu­taan erottaa kolme val­tuu­tet­tua – pu­heen­joh­ta­ja Tapio Lämsä vai­to­nai­nen: "Tässä on ollut ihan tar­peek­si mö­li­nää"

17.04.2023 17:36 2
Tilaajille
Turo Vääräniemen vieraskolumni: Tätä maata ei rakenneta ja ylläpidetä vain runsailla oikeuksilla mahdollisimman moneen asiaan, vaan myös vastuun ottamisella ja ahkeralla työllä ja asenteella
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Tätä maata ei ra­ken­ne­ta ja yl­lä­pi­de­tä vain run­sail­la oi­keuk­sil­la mah­dol­li­sim­man moneen asiaan, vaan myös vastuun ot­ta­mi­sel­la ja ah­ke­ral­la työllä ja asen­teel­la

10.04.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ison talon Antti ja ran­nal­le jääneet

05.04.2023 17:00 3
Tilaajille
Analyysi: Kuusamo valitsi toisen tien kuin Pudasjärvi – Olga-ilmiö johti eduskuntaan, Kuusamossa keskusta romahti ja edessä on uusi aika

Ana­lyy­si: Kuusamo valitsi toisen tien kuin Pu­das­jär­vi – Ol­ga-il­miö johti edus­kun­taan, Kuu­sa­mos­sa kes­kus­ta romahti ja edessä on uusi aika

03.04.2023 12:17 25
Tilaajille
Tero Kokko pettyi henkilökohtaiseen äänimääräänsä

Tero Kokko pettyi hen­ki­lö­koh­tai­seen ää­ni­mää­rään­sä

02.04.2023 22:05
Tilaajille
Tero Kokko iloitsi perussuomalaisten tuloksista – oma henkilökohtainen ennätys tuli, mutta paikka eduskuntaan ei auennut

Tero Kokko iloitsi pe­rus­suo­ma­lais­ten tu­lok­sis­ta – oma hen­ki­lö­koh­tai­nen ennätys tuli, mutta paikka edus­kun­taan ei auennut

02.04.2023 22:50 2
Tilaajille
Kuusamossa keskustan ääniosuus romahti, Heikkilä suosituin muttei nouse eduskuntaan – Taivalkoskella äänestettiin Olga Oinas-Panumaa, varakansanedustajaksi nouseva Riipi Posiolla vasta kolmas

Kuu­sa­mos­sa kes­kus­tan ää­ni­osuus ro­mah­ti, Heik­ki­lä suo­si­tuin muttei nouse edus­kun­taan – Tai­val­kos­kel­la ää­nes­tet­tiin Olga Oi­nas-Pa­nu­maa, va­ra­kan­san­edus­ta­jak­si nouseva Riipi Po­siol­la vasta kolmas

03.04.2023 00:35 4
Tilaajille
Koillissanomat kävi kysymässä viime hetken tunnelmia vaaliteltoilla – Kahdesta asiasta jokaisella vaaliteltalla oltiin yhtä mieltä

Koil­lis­sa­no­mat kävi ky­sy­mäs­sä viime hetken tun­nel­mia vaa­li­tel­toil­la – Kah­des­ta asiasta jo­kai­sel­la vaa­li­tel­tal­la oltiin yhtä mieltä

01.04.2023 17:00 5
Tilaajille
Lukijalta: Edessä on mielenkiintoinen jännitysnäytelmä, kun kansa huhtikuussa ratkaisee pääministerin puoluekannan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Edessä on mie­len­kiin­toi­nen jän­ni­tys­näy­tel­mä, kun kansa huh­ti­kuus­sa rat­kai­see pää­mi­nis­te­rin puo­lue­kan­nan

09.03.2023 17:03 4
Tilaajille

Tapio Lämsä jälleen nuijan varteen – yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen uusia nimiä

18.01.2023 11:12
Tilaajille
Onko koiria entisaikaan pidetty enemmän irti ympäri vuoden vai mistä kumpuaa vastahankaisuus lenkittämiseen kesällä?
Kolumni

Onko koiria en­tis­ai­kaan pidetty enemmän irti ympäri vuoden vai mistä kumpuaa vas­ta­han­kai­suus len­kit­tä­mi­seen ke­säl­lä?

31.08.2022 11:00 1
Tilaajille
Kuusamon perussuomalaisten paikallisyhdistys ehdotti kahta ehdokasta eduskuntavaaleihin, piirihallitus vain Tero Kokkoa – syytä Leinonen-Viinikan karsimiselle ei kommentoi kukaan

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­yh­dis­tys ehdotti kahta eh­do­kas­ta edus­kun­ta­vaa­lei­hin, pii­ri­hal­li­tus vain Tero Kokkoa – syytä Lei­no­nen-Vii­ni­kan kar­si­mi­sel­le ei kom­men­toi kukaan

31.08.2022 04:00
Tilaajille
Tässä ovat perussuomalaisten Oulun vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaat – Koillismaalta ehdolla kaksi

Tässä ovat pe­rus­suo­ma­lais­ten Oulun vaa­li­pii­rin edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – Koil­lis­maal­ta ehdolla kaksi

01.08.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamon perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää Tarja Leinonen-Viinikkaa eduskuntavaaleihin

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä esittää Tarja Lei­no­nen-Vii­nik­kaa edus­kun­ta­vaa­lei­hin

09.07.2022 16:35 4
Tilaajille
Valtuustoaloite Taivalkosken kunnan ja Komake Oy:n yhteistyöstä – perussuomalaiset haluavat avoimuutta rahaliikenteeseen

Val­tuus­to­aloi­te Tai­val­kos­ken kunnan ja Komake Oy:n yh­teis­työs­tä – pe­rus­suo­ma­lai­set ha­lua­vat avoi­muut­ta ra­ha­lii­ken­tee­seen

01.06.2022 07:01
Tilaajille
Mystinen eroaminen Taivalkosken perussuomalaisten valtuustoryhmässä – "Avoimuus ja julkisuus on tässä tärkeintä", Arttu Papinaho sanoo

Mys­ti­nen eroa­mi­nen Tai­val­kos­ken pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­sä – "A­voi­muus ja jul­ki­suus on tässä tär­kein­tä", Arttu Pa­pin­aho sanoo

29.11.2021 11:25
Tilaajille
Perussuomalaiset nimesivät ehdokkaita Pohjois-Pohjanmaalla: listalla Turo Vääräniemi Taivalkoskelta ja Tero Kokko Kuusamosta

Pe­rus­suo­ma­lai­set ni­me­si­vät eh­dok­kai­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la: lis­tal­la Turo Vää­rä­nie­mi Tai­val­kos­kel­ta ja Tero Kokko Kuu­sa­mos­ta

01.11.2021 09:00
Tilaajille
Perussuomalaisten valtuustoryhmälle uusi puheenjohtaja: Leinonen-Viinikka syrjäytti Kokon

Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäl­le uusi pu­heen­joh­ta­ja: Lei­no­nen-Vii­nik­ka syr­jäyt­ti Kokon

18.10.2021 08:49
Tilaajille
Vanha vetkuttelu pakolaisasian ympärillä näyttää nyt oudolta – kuudessa vuodessa Kuusamossa on tullut kunta, jossa asuu myös pakolaisperheitä
Pääkirjoitus

Vanha vet­kut­te­lu pa­ko­lais­asian ym­pä­ril­lä näyttää nyt oudolta – kuu­des­sa vuo­des­sa Kuu­sa­mos­sa on tullut kunta, jossa asuu myös pa­ko­lais­per­hei­tä

15.09.2021 04:00 2
Tilaajille