Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perussuomalaiset
"Jatkamme ihan täysi hönkä päällä" – erotettiinko kolme kuusamolaista valtuutettua perussuomalaisten puolueesta ja nouseeko Tero Kokko kaupunginhallituksen jäseneksi?

"Jat­kam­me ihan täysi hönkä päällä" – e­ro­tet­tiin­ko kolme kuu­sa­mo­lais­ta val­tuu­tet­tua pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­luees­ta ja nou­see­ko Tero Kokko kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nek­si?

16.11.2023 11:00 13
Tilaajille
Eduskunnasta – Pekka Aittakummun kolumni: "Maahanmuuton ongelmista pitää puhua, mutta se tulee tehdä jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Pekka Ait­ta­kum­mun ko­lum­ni: "Maa­han­muu­ton on­gel­mis­ta pitää puhua, mutta se tulee tehdä jo­kai­sen ih­mis­ar­voa kun­nioit­taen"

28.07.2023 16:30 1
Tilaajille
Kulmunin koulutukset, Marinin bileet ja Lintilän pullot – media seuraa useammin hallituksen mokailuja kuin opposition
Kolumni

Kul­mu­nin kou­lu­tuk­set, Marinin bileet ja Lin­ti­län pullot – media seuraa useam­min hal­li­tuk­sen mo­kai­lu­ja kuin op­po­si­tion

12.07.2023 04:00
Tilaajille
Kommentti: Median tehtävä ei ole edistää hallitusohjelmaa
Kolumni

Kom­ment­ti: Median tehtävä ei ole edistää hal­li­tus­oh­jel­maa

07.07.2023 10:36 2
Tilaajille
"Kovasti myrskyisältähän tuo näyttää" – Kysyimme kuusamolaispäättäjien mielipiteitä valtakunnan politiikan kuohuista

"Ko­vas­ti myrs­kyi­säl­tä­hän tuo näyt­tää" – ­Ky­syim­me kuu­sa­mo­lais­päät­tä­jien mie­li­pi­tei­tä val­ta­kun­nan po­li­tii­kan kuo­huis­ta

07.07.2023 10:34 2
Tilaajille
PS:n Tapio Lämsä löysi yhden asian, josta voi kehua edellistä hallitusta – muuten hän löytää vain siivottavaa: "Tuleva tehtävä laittaa maan asiat paremmalle on haastava"
Mielipidekirjoitus

PS:n Tapio Lämsä löysi yhden asian, josta voi kehua edel­lis­tä hal­li­tus­ta – muuten hän löytää vain sii­vot­ta­vaa: "Tuleva tehtävä laittaa maan asiat pa­rem­mal­le on haas­ta­va"

01.05.2023 15:52 2
Tilaajille
Nyt Kuusamon perussuomalaisten valtuustoryhmästä halutaan erottaa kolme valtuutettua – puheenjohtaja Tapio Lämsä vaitonainen: "Tässä on ollut ihan tarpeeksi mölinää"

Nyt Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­tä ha­lu­taan erottaa kolme val­tuu­tet­tua – pu­heen­joh­ta­ja Tapio Lämsä vai­to­nai­nen: "Tässä on ollut ihan tar­peek­si mö­li­nää"

17.04.2023 17:36 2
Tilaajille
Turo Vääräniemen vieraskolumni: Tätä maata ei rakenneta ja ylläpidetä vain runsailla oikeuksilla mahdollisimman moneen asiaan, vaan myös vastuun ottamisella ja ahkeralla työllä ja asenteella
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Tätä maata ei ra­ken­ne­ta ja yl­lä­pi­de­tä vain run­sail­la oi­keuk­sil­la mah­dol­li­sim­man moneen asiaan, vaan myös vastuun ot­ta­mi­sel­la ja ah­ke­ral­la työllä ja asen­teel­la

10.04.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ison talon Antti ja ran­nal­le jääneet

05.04.2023 17:00 3
Tilaajille
Analyysi: Kuusamo valitsi toisen tien kuin Pudasjärvi – Olga-ilmiö johti eduskuntaan, Kuusamossa keskusta romahti ja edessä on uusi aika

Ana­lyy­si: Kuusamo valitsi toisen tien kuin Pu­das­jär­vi – Ol­ga-il­miö johti edus­kun­taan, Kuu­sa­mos­sa kes­kus­ta romahti ja edessä on uusi aika

03.04.2023 12:17 25
Tilaajille
Tero Kokko pettyi henkilökohtaiseen äänimääräänsä

Tero Kokko pettyi hen­ki­lö­koh­tai­seen ää­ni­mää­rään­sä

02.04.2023 22:05
Tilaajille
Tero Kokko iloitsi perussuomalaisten tuloksista – oma henkilökohtainen ennätys tuli, mutta paikka eduskuntaan ei auennut

Tero Kokko iloitsi pe­rus­suo­ma­lais­ten tu­lok­sis­ta – oma hen­ki­lö­koh­tai­nen ennätys tuli, mutta paikka edus­kun­taan ei auennut

02.04.2023 22:50 2
Tilaajille
Kuusamossa keskustan ääniosuus romahti, Heikkilä suosituin muttei nouse eduskuntaan – Taivalkoskella äänestettiin Olga Oinas-Panumaa, varakansanedustajaksi nouseva Riipi Posiolla vasta kolmas

Kuu­sa­mos­sa kes­kus­tan ää­ni­osuus ro­mah­ti, Heik­ki­lä suo­si­tuin muttei nouse edus­kun­taan – Tai­val­kos­kel­la ää­nes­tet­tiin Olga Oi­nas-Pa­nu­maa, va­ra­kan­san­edus­ta­jak­si nouseva Riipi Po­siol­la vasta kolmas

03.04.2023 00:35 4
Tilaajille
Koillissanomat kävi kysymässä viime hetken tunnelmia vaaliteltoilla – Kahdesta asiasta jokaisella vaaliteltalla oltiin yhtä mieltä

Koil­lis­sa­no­mat kävi ky­sy­mäs­sä viime hetken tun­nel­mia vaa­li­tel­toil­la – Kah­des­ta asiasta jo­kai­sel­la vaa­li­tel­tal­la oltiin yhtä mieltä

01.04.2023 17:00 5
Tilaajille
Lukijalta: Edessä on mielenkiintoinen jännitysnäytelmä, kun kansa huhtikuussa ratkaisee pääministerin puoluekannan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Edessä on mie­len­kiin­toi­nen jän­ni­tys­näy­tel­mä, kun kansa huh­ti­kuus­sa rat­kai­see pää­mi­nis­te­rin puo­lue­kan­nan

09.03.2023 17:03 4
Tilaajille

Tapio Lämsä jälleen nuijan varteen – yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen uusia nimiä

18.01.2023 11:12
Tilaajille
Onko koiria entisaikaan pidetty enemmän irti ympäri vuoden vai mistä kumpuaa vastahankaisuus lenkittämiseen kesällä?
Kolumni

Onko koiria en­tis­ai­kaan pidetty enemmän irti ympäri vuoden vai mistä kumpuaa vas­ta­han­kai­suus len­kit­tä­mi­seen ke­säl­lä?

31.08.2022 11:00 1
Tilaajille
Kuusamon perussuomalaisten paikallisyhdistys ehdotti kahta ehdokasta eduskuntavaaleihin, piirihallitus vain Tero Kokkoa – syytä Leinonen-Viinikan karsimiselle ei kommentoi kukaan

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­yh­dis­tys ehdotti kahta eh­do­kas­ta edus­kun­ta­vaa­lei­hin, pii­ri­hal­li­tus vain Tero Kokkoa – syytä Lei­no­nen-Vii­ni­kan kar­si­mi­sel­le ei kom­men­toi kukaan

31.08.2022 04:00
Tilaajille
Tässä ovat perussuomalaisten Oulun vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaat – Koillismaalta ehdolla kaksi

Tässä ovat pe­rus­suo­ma­lais­ten Oulun vaa­li­pii­rin edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – Koil­lis­maal­ta ehdolla kaksi

01.08.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamon perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää Tarja Leinonen-Viinikkaa eduskuntavaaleihin

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä esittää Tarja Lei­no­nen-Vii­nik­kaa edus­kun­ta­vaa­lei­hin

09.07.2022 16:35 4
Tilaajille