Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Tun­tu­ri­ra­ken­nuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­mus Ni­lon­kan­kaan koulun ura­kas­ta hy­lät­tiin lau­ta­kun­nas­sa – mitä tekee Mark­ki­naoi­keus, vii­väs­tyy­kö ra­ken­ta­mi­sen ai­ka­tau­lu?

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta hylkäsi Tunturirakennus Oy:n oikaisuvaatimuksen, joka koski lautakunnan 21.4.2021 tekemää päätöstä Europinta Oy:n valitsemisesta uuden Nilonkankaan koulun rakentamisen pääurakoijaksi. Myös Tunturirakennus pyrki urakoijaksi, mutta sen tarjoama hinta oli kalliimpi.

Tunturirakennus Oy on tehnyt paitsi lautakunnalle oikaisuvaatimuksen myös markkinaoikeudelle valituksen, jossa se vaatii, että oikeus kumoaa lautakunnan päätöksen ja kieltää sen täytäntöönpanon.