Hiihdon Suomen Cup: Lumen levitys alkaa Tai­val­vaa­ral­la – Maas­to­hiih­don Suomen Cupiin aikaa tasan kuu­kau­si

Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­miin - nyt lehti + digi 2 kk 29 €! Tilaa tästä.

Tur­ve­alan yrit­tä­jät: Ener­gia­tur­peen alas­ajos­ta koituu 800 mil­joo­nan euron tappiot – työ­paik­ko­ja häviää vä­lil­li­ses­ti noin 3500

Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti turvetuotantoa. Kuva on Paavolan turvetuotantoalueelta.
Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti turvetuotantoa. Kuva on Paavolan turvetuotantoalueelta.
Kuva: VESA JOENSUU

Turpeen käyttöä energiana vähennetään nopealla tahdilla Suomessa, ja se loppuu lähes kokonaan. Turpeentuottajien ja turvetta kuljettavien yritysten mukaan turvetuotannon loppumisesta koituu noin 800 miljoonan euron tappiot, kerrotaan Koneyrittäjät-järjestön tiedotteessa.

Tappiot kertyvät menetetyistä voitoista sekä tuotantoalueiden, tuotantokaluston ja -laitteiden arvon alenemisesta. Työpaikkoja häviää 1700 ja välillisesti noin 3500. Valtio puolestaan menettää turveveron tuoton.

Luvut käyvät ilmi Taloustutkimuksen tekemästä selvityksestä.

– Turvealan kone- ja kuljetusyrittäjien menetykset on korvattava julkisista varoista, koska tehdyillä poliittisilla päätöksillä viedään turvetoimialan yrityksiltä edellytykset harjoittaa elinkeinoaan, sanoo Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Marko Vainionpää.

Taloustutkimuksen selvityksen mukaan turpeen tuotannossa toimii noin 442 yritystä ja turpeen kuljetuksessa 75 yritystä. Lähes kaikki niistä on pienyrityksiä. Yritykset tekivät vuonna 2018 voittoa noin 46 miljoonaa euroa.

– Turvetuotannon työpaikat sijaitsevat haja-asutusalueilla, ja niiden merkitys paikallistaloudelle on merkittävä. Korvaavaa työtä on vaikea tai jopa mahdotonta samoilta kulmilta löytää, tiedotteessa todetaan.

Erikoiskoneilla pitkä käyttöikä

Turvealan yritysten taseissa on arvostettuna turvesoita, kiinteistöjä sekä koneita ja laitteita yhteensä 750 miljoonan euron arvosta.

Koneyrittäjät-järjestön tiedotteessa todetaan, että varovaisesti arvioituna turvealan yritysten käyttöomaisuuden arvo puolittuu. Alan yritysten arvonalennustappiot olisivat siis 375 miljoonaa euroa.

Turvealalla on käytössä pääosin räätälöidyt koneet ja laitteet, joiden käyttöikä voi olla varsin pitkä, yli 20 vuotta. Osalle kalustosta voi olla muuta käyttöä esimerkiksi soiden entisöimisessä ja muussa kuljetustoiminnassa. Kaluston käyttö muualla vaatii kuitenkin muutostöitä.

Turvealan yrityksillä on velkaa yhteensä noin 550 miljoonaa euroa. Turvetuotannon nopea lasku, voittojen väheneminen ja käyttöomaisuuden arvon lasku saattavat heikentää turvealan yritysten velanhoitokykyä merkittävästi.

EU-tuki ei auta yrittäjiä

EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTM) tuleva apu ei alan toimijoiden mukaan ohjaudu alan toimijoille.

– EU:n oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kautta myönnettävät tuet ja lainat eivät kuitenkaan auta akuutissa kriisissä olevan turvetuotannon yrityksiä.  JTM:n rahat auttavat maakuntia monipuolistamaan elinkeinojaan sekä muuttamaan yhteiskuntaa kohti hiilineutraalisuutta, mikä on hyvä asia, tiedotteessa todetaan.

Rahaa ei kuitenkaan myönnetä vanhan tuotannon menetysten kompensaatioon.

Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola sanoo, että korvaukset menetyksistä ovat turvealan pienyrityksille kuitenkin aivan keskeinen asia.

– Turvealan pienyritykset pitää auttaa uuteen alkuun. Ensimmäiseksi on korvattava menetykset, jotta yritysten elinkelpoisuus ei katoa.