Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tur­ve­ruuk­ki tekee noin 18 mil­joo­nan euron alas­kir­jauk­sen – "Tur­peen ky­syn­nän vä­he­ne­mi­nen on ollut en­na­koi­tua no­peam­paa"

Turveruukki Oy tekee noin 18 miljoonan euron alaskirjauksen, joka kohdistuu yhtiön turvevarantoihin ja puupolttoainevarastoihin, tiedotteessa kerrotaan.

Turveruukki kuuluu Oulun Energia -konserniin.

Alaskirjaus johtuu energiaturpeen kysynnän voimakkaasta laskusta tulevina vuosina sekä puuvarastoihin liittyvistä arvonalentumisista.

– Turpeen kysynnän väheneminen on ollut ennakoitua nopeampaa, sanoo Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Pertti Vanhala tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan alaskirjaus ei vaikuta Turveruukin toimintaan tai kykyyn suoriutua sopimusten ja ympäristölupien mukaisista velvoitteista.