Mainos: Koil­lis­sa­no­mien jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Työ­ky­ky­joh­ta­mi­ses­sa esi­hen­ki­löl­lä on mer­kit­tä­vä rooli

Työntekijän, esihenkilön, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon rooli sekä työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta vaikuttavat työkykyjohtamisen toimivuuteen. Työkykyjohtamisella tuetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä osatyökykyisten työssä jatkamisen mahdollisuuksia.

Kajaanin Ammattikorkeakoulun ylempi amk -opinnäytetyössä kehitettiin Kuusamon kaupungin työkykyjohtamisen polku -malli, jolla löydetään ratkaisuja henkilöstön työkyvyn muutoksissa sekä vähennetään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.