Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Työl­li­syys­haas­tei­ta rat­ko­taan seu­tu­yh­teis­työl­lä Koil­lis­maal­la

Kuusamon ja Pudasjärven kaupungit, Taivalkosken kunta, Naturpolis Oy, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ovat sopineet yhteisestä tahtotilasta osallistua erilaisiin seudullisen työllisyydenhoidon ja elinvoiman kehittämistoimiin alueillaan, Naturpolis tiedottaa.

Kumppanuussopimuksella tehostetaan seudullista työllisyydenhoitoa. Painopisteitä ovat työnhakijoiden työmarkkinoille sijoittuminen ja koulutukseen tai muihin palveluihin ohjautuminen, osaavan työvoiman saatavuus sekä yritysten toimintaedellytykset. Toimintamallissa painottuu tiedolla johtaminen, tiedotteessa sanotaan.