Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Ui­ma­ran­nan kun­nos­ta­mis­ta päh­käil­lään

Jyrki Pulliaisen kuntalaisaloite Posion keskustan uimarannan kunnostuksesta seurakuntatalon läheisyydessä olevalla ranta-alueella etenee seuraavaksi toimintaympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Aloitteen vastaanottanut Posion kunnanhallitus siirtää aloitteen käsittelyn toimintaympäristölautakunnalle, jonka toimialaan asia kuuluu.